Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Studenters bosted og boforhold

3   Borteboende elever/studenter 16 år og over, etter alder, husholdningsstørrelse og eie-/leieform. 3. november 2001. Prosent
Husholdningsstørrelse I alt Husholdningen eier boligen Husholdningen leier boligen
I alt 16-18 år 19-24 år 25-29 år 30 år og over I alt 16-18 år 19-24 år 25-29 år 30 år og over
I alt 178 771 9,8 9,9 8,9 13,7 12,4 90,2 90,1 91,1 86,3 87,6
                       
Bor alene 47 837 10,0 10,3 9,2 13,2 11,4 90,0 89,7 90,8 86,8 88,6
Bor med flere 30 934 9,5 8,6 8,4 14,4 14,9 90,5 91,4 91,6 85,6 85,1
1  I tillegg kommer 3 953 borteboende elever/studenter som mangler bolig- og husholdningsopplysninger.

Standardtegn i tabeller