Statistisk sentralbyrå


2   Elever/studenter 16 år og over1, etter kjønn, alder og husholdningsstørrelse. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent
Husholdningsstørrelse I alt Menn Kvinner
I alt 16-18 år 19-24 år 25-29 år 30 år og over I alt 16-18 år 19-24 år 25-29 år 30 år og over
  Absolutte tall
I alt  103 886      46 425 9 928 27 737 8 073  687      57 461 11 669 38 678 6 760  354
                       
Bor med foreldre 21 162 10 655 4 472 4 917 1 121  145 10 507 4 379 5 223  840 65
Bor ikke med foreldre (N=100) 82 724 35 770 5 456 22 820 6 952  542 46 954 7 290 33 455 5 920  289
  Prosent
Bor alene 57,8 61,9 78,4 59,5 56,2 70,1 54,7 68,7 51,9 53,3 65,1
Bor med flere 37,4 33,4 17,5 35,7 38,8 23,2 40,5 26,8 43,3 41,9 26,0
2 personer i husholdningen 23,5 20,4 11,9 20,7 26,4 17,0 25,9 18,0 26,9 30,0 18,0
3 personer i husholdningen 7,7 7,1 3,4 8,0 7,1 4,2 8,2 5,6 9,1 6,8 4,2
4 personer i husholdningen 3,9 3,6 1,3 4,3 3,1 1,1 4,1 2,0 4,6 3,4 3,1
5 personer eller flere i husholdningen 2,3 2,3 0,9 2,7 2,2 0,9 2,3 1,2 2,7 1,6 0,7
Uoppgitt husholdingsstørrelse 4,8 4,8 4,1 4,8 4,9 6,6 4,8 4,4 4,8 4,8 9,0
1  Elever/studenter 16 år og over som var med i undersøkelsen. Det vil si personer 16 år og over som i 2001 søkte utdanningsstipend i Statens lånekasse og var registrert i utdanning i Norge høsten 2001.

Standardtegn i tabeller