Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

36   Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og eie-/leieform. Oslo. 3. november 2001. Prosent
  I alt Enpersonhusholdninger Flerpersonhusholdninger uten barn 0-17 år Flerpersonhusholdninger med barn 0-17 år
  I alt 2 personer 3 personer eller flere I alt 1 barn 2 barn 3 barn eller flere
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
                   
Eies i alt 74,9 62,8 79,6 78,4 82,9 79,5 77,9 83,4 75,1
Leies i alt 25,1 37,2 20,4 21,6 17,1 20,5 22,1 16,6 24,9
                   
Norge  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Eies i alt 79,0 66,7 82,3 81,0 86,0 85,6 81,7 88,3 89,1
Leies i alt 21,0 33,3 17,7 19,0 14,0 14,4 18,3 11,7 10,9
                   
Utlandet i alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Eies i alt 58,8 41,3 62,2 59,4 67,9 63,8 63,9 68,3 59,4
Leies i alt 41,2 58,7 37,8 40,6 32,1 36,2 36,1 31,7 40,6
                   
Vestlige land  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Eies i alt 60,2 46,8 66,3 65,0 71,8 70,5 68,2 72,8 71,3
Leies i alt 39,8 53,2 33,7 35,0 28,2 29,5 31,8 27,2 28,7
                   
Ikke-vestlige land  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Eies i alt 58,4 38,0 60,0 55,3 66,9 63,0 63,1 67,7 58,8
Leies i alt 41,6 62,0 40,0 44,7 33,1 37,0 36,9 32,3 41,2
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller