Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

35   Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og eie-/leieform. Oslo. 3. november 2001
  I alt Enpersonhusholdninger Flerpersonhusholdninger uten barn 0-17 år Flerpersonhusholdninger med barn 0-17 år
  I alt 2 personer 3 personer eller flere I alt 1 barn 2 barn 3 barn eller flere
I alt  506 923  138 659  157 761  116 118 41 643  210 503 83 144 83 052 44 307
                   
Eies i alt  379 927 87 070  125 577 91 046 34 531  167 280 64 758 69 247 33 275
Leies i alt  126 996 51 589 32 184 25 072 7 112 43 223 18 386 13 805 11 032
                   
Norge  405 423  117 422  136 642  101 996 34 646  151 359 65 204 62 714 23 441
Eies i alt  320 265 78 291  112 443 82 661 29 782  129 531 53 298 55 348 20 885
Leies i alt 85 158 39 131 24 199 19 335 4 864 21 828 11 906 7 366 2 556
                   
Utlandet i alt  101 500 21 237 21 119 14 122 6 997 59 144 17 940 20 338 20 866
Eies i alt 59 662 8 779 13 134 8 385 4 749 37 749 11 460 13 899 12 390
Leies i alt 41 838 12 458 7 985 5 737 2 248 21 395 6 480 6 439 8 476
                   
Vestlige land 21 684 8 158 7 356 5 946 1 410 6 170 2 787 2 417  966
Eies i alt 13 043 3 815 4 878 3 866 1 012 4 350 1 902 1 759  689
Leies i alt 8 641 4 343 2 478 2 080  398 1 820  885  658  277
                   
Ikke-vestlige land 79 816 13 079 13 763 8 176 5 587 52 974 15 153 17 921 19 900
Eies i alt 46 619 4 964 8 256 4 519 3 737 33 399 9 558 12 140 11 701
Leies i alt 33 197 8 115 5 507 3 657 1 850 19 575 5 595 5 781 8 199
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller