Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

34   Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og eie-/leieform. Hele landet. 3. november 2001. Prosent
  I alt Enpersonhusholdninger Flerpersonhusholdninger uten barn 0-17 år Flerpersonhusholdninger med barn 0-17 år
  I alt 2 personer 3 personer eller flere I alt 1 barn 2 barn 3 barn eller flere
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
                   
Eies i alt 82,1 62,9 87,2 85,2 90,8 85,1 81,0 87,2 87,1
Leies i alt 17,9 37,1 12,8 14,8 9,2 14,9 19,0 12,8 12,9
                   
Norge  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Eies i alt 83,8 64,8 88,2 86,3 91,5 87,1 82,5 88,8 90,6
Leies i alt 16,2 35,2 11,8 13,7 8,5 12,9 17,5 11,2 9,4
                   
Utlandet i alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Eies i alt 59,0 39,4 67,5 64,8 73,1 61,7 62,0 66,4 56,3
Leies i alt 41,0 60,6 32,5 35,2 26,9 38,3 38,0 33,6 43,7
                   
Vestlige land  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Eies i alt 67,9 48,9 76,9 74,3 85,1 72,5 69,1 74,5 74,3
Leies i alt 32,1 51,1 23,1 25,7 14,9 27,5 30,9 25,5 25,7
                   
Ikke-vestlige land  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Eies i alt 54,9 32,1 59,4 54,3 66,8 58,8 59,6 63,8 53,3
Leies i alt 45,1 67,9 40,6 45,7 33,2 41,2 40,4 36,2 46,7
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller