Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

33   Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og eie-/leieform. Hele landet. 3. november 2001
  I alt Enpersonhusholdninger Flerpersonhusholdninger uten barn 0-17 år Flerpersonhusholdninger med barn 0-17 år
  I alt 2 personer 3 personer eller flere I alt 1 barn 2 barn 3 barn eller flere
I alt 4 485 945  739 563 1 504 267  954 728  549 539 2 242 115  755 510  917 394  569 211
                   
Eies i alt 3 685 160  464 818 1 312 242  813 504  498 738 1 908 100  611 796  800 304  496 000
Leies i alt  800 785  274 745  192 025  141 224 50 801  334 015  143 714  117 090 73 211
                   
Norge 4 180 603  682 873 1 432 812  906 918  525 894 2 064 918  700 236  853 225  511 457
Eies i alt 3 505 155  442 454 1 263 977  782 532  481 445 1 798 724  577 553  757 707  463 464
Leies i alt  675 448  240 419  168 835  124 386 44 449  266 194  122 683 95 518 47 993
                   
Utlandet i alt  305 342 56 690 71 455 47 810 23 645  177 197 55 274 64 169 57 754
Eies i alt  180 005 22 364 48 265 30 972 17 293  109 376 34 243 42 597 32 536
Leies i alt  125 337 34 326 23 190 16 838 6 352 67 821 21 031 21 572 25 218
                   
Vestlige land 95 491 24 795 33 229 25 067 8 162 37 467 13 709 15 503 8 255
Eies i alt 64 843 12 122 25 562 18 615 6 947 27 159 9 474 11 553 6 132
Leies i alt 30 648 12 673 7 667 6 452 1 215 10 308 4 235 3 950 2 123
                   
Ikke-vestlige land  209 851 31 895 38 226 22 743 15 483  139 730 41 565 48 666 49 499
Eies i alt  115 162 10 242 22 703 12 357 10 346 82 217 24 769 31 044 26 404
Leies i alt 94 689 21 653 15 523 10 386 5 137 57 513 16 796 17 622 23 095
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller