Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

31   Personer i privathusholdninger, etter tilgang til fasiliteter og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. Oslo. 3. november 2001
Landbakgrunn I alt Tilgang til fasiliteter Ikke tilgang til verken egen/felles hage, egen balkong, veranda eller terrasse
Egen hage Felles hage med naboer Egen balkong, veranda eller terrasse
I alt  506 923  181 185  167 779  342 752 45 737
           
Norge  405 423  159 845  134 083  275 407 31 115
           
Utlandet i alt  101 500 21 340 33 696 67 345 14 622
Vest-Europa i alt 19 796 5 893 7 253 11 895 2 855
Sverige 6 819 1 688 2 622 3 858 1 184
Danmark 3 716 1 316 1 222 2 397  421
Storbritannia 1 955  648  739 1 216  220
Tyskland 1 742  622  578 1 107  209
Vest-Europa ellers 5 564 1 619 2 092 3 317  821
           
Øst-Europa unntatt Tyrkia i alt 9 815 1 975 3 853 6 742 1 225
Jugoslavia 3 199  547 1 396 2 304  366
Bosnia-Hercegovina 1 417  139  616  961  187
Polen 1 672  472  503 1 162  205
Russland  631  126  225  393  113
Øst-Europa ellers 2 896  691 1 113 1 922  354
           
Afrika i alt 16 327 2 171 5 339 10 010 3 218
Somalia 5 328  735 1 750 3 199 1 078
Marokko 4 577  465 1 538 2 935  815
Etiopia 1 478  182  484  863  356
Ghana  592 58  218  370  104
Gambia  721 66  222  442  160
Afrika ellers 3 631  665 1 127 2 201  705
           
Asia med Tyrkia i alt 50 408 10 120 15 292 35 522 6 546
Pakistan 18 005 3 926 4 708 13 009 2 218
Vietnam 4 307 1 023 1 221 2 936  591
Irak 3 355  544 1 034 1 899  814
Iran 3 819  647 1 201 2 602  592
Tyrkia 4 597  615 1 694 3 250  570
Sri Lanka 5 719  732 2 058 4 526  509
India 2 939  931  752 2 132  236
Afghanistan  427 50  138  317 64
Asia ellers 7 240 1 652 2 486 4 851  952
           
Nord-Amerika i alt 1 665  586  631 1 066  174
           
Sør- og Mellom-Amerika i alt 3 266  528 1 248 1 991  565
Chile 1 653  225  623 1 038  278
Sør- og Mellom-Amerika ellers 1 613  303  625  953  287
           
Oseania i alt  223 67 80  119 39
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller