Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

29   Personer i privathusholdninger, etter tilgang til fasiliteter og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. Hele landet. 3. november 2001
Landbakgrunn I alt Tilgang til fasiliteter Ikke tilgang til verken egen/felles hage, egen balkong, veranda eller terrasse
Egen hage Felles hage med naboer Egen balkong, veranda eller terrasse
I alt 4 485 945     3 530 542  532 313 3 158 700  147 592
           
Norge 4 180 603 3 380 435  461 447 2 960 469  115 732
           
Utlandet i alt  305 342  150 107 70 866  198 231 31 860
Vest-Europa i alt 86 500 56 189 16 151 56 575 6 093
Sverige 22 573 13 397 4 846 14 483 2 014
Danmark 19 012 13 265 3 067 12 449  971
Storbritannia 10 711 7 543 1 799 7 266  532
Tyskland 9 807 6 622 1 600 6 524  652
Vest-Europa ellers 24 397 15 362 4 839 15 853 1 924
           
Øst-Europa unntatt Tyrkia i alt 48 530 24 941 12 142 32 655 4 321
Jugoslavia 13 916 6 533 4 178 9 276 1 153
Bosnia-Hercegovina 13 089 6 295 3 553 8 918 1 252
Polen 6 640 4 113 1 163 4 742  419
Russland 4 429 2 511  777 2 783  561
Øst-Europa ellers 10 456 5 489 2 471 6 936  936
           
Afrika i alt 31 359 8 876 8 971 17 837 5 916
Somalia 10 892 3 056 3 052 5 799 2 210
Marokko 5 916 1 121 1 832 3 676 1 045
Etiopia 3 118  829  912 1 639  700
Ghana 1 356  313  446  785  260
Gambia 1 058  209  310  659  197
Afrika ellers 9 019 3 348 2 419 5 279 1 504
           
Asia med Tyrkia i alt  118 260 48 614 28 919 77 550 13 710
Pakistan 24 288 7 605 5 989 17 180 2 651
Vietnam 16 277 8 577 3 113 11 173 1 522
Irak 13 201 4 879 3 419 6 586 2 775
Iran 11 606 4 788 3 043 7 528 1 301
Tyrkia 11 323 3 583 3 622 7 771 1 163
Sri Lanka 10 815 3 452 2 991 7 622 1 174
India 6 371 3 377 1 274 4 394  408
Afghanistan 2 073  853  548 1 122  302
Asia ellers 22 306 11 500 4 920 14 174 2 414
           
Nord-Amerika i alt 8 074 5 518 1 429 5 375  464
           
Sør- og Mellom-Amerika i alt 11 702 5 393 3 064 7 662 1 291
Chile 6 612 2 916 1 797 4 481  681
Sør- og Mellom-Amerika ellers 5 090 2 477 1 267 3 181  610
           
Oseania i alt  917  576  190  577 65
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller