Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

28   Bosatte i privatboliger, etter byggeår, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og antall bosatte i boligen. Oslo. 3. november 2001. Prosent
  I alt Byggeår
  -1900 1901-1920 1921-1940 1941-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001
I alt  100,0 9,2 5,0 15,0 0,5 18,5 11,7 14,9 15,5 9,6
                     
1 bosatt  100,0 12,9 4,9 19,7 0,8 18,9 11,7 12,0 10,1 8,9
2 bosatte  100,0 10,3 4,9 15,0 0,5 19,6 12,4 14,7 13,2 9,4
3 bosatte  100,0 8,5 5,2 13,1 0,4 19,3 10,7 16,4 16,6 9,7
4 bosatte  100,0 5,5 4,9 12,1 0,4 18,2 11,7 15,8 21,0 10,5
5 bosatte eller flere  100,0 5,1 4,8 11,2 0,5 14,8 11,8 18,6 23,4 9,9
                     
Norge  100,0 9,2 5,4 15,8 0,5 19,4 11,5 14,1 14,7 9,3
1 bosatt  100,0 12,4 5,0 20,0 0,8 19,9 11,9 11,8 9,7 8,6
2 bosatte  100,0 10,0 5,0 14,8 0,5 20,2 12,5 14,7 12,9 9,3
3 bosatte  100,0 8,4 5,7 13,6 0,4 19,8 10,3 16,2 16,2 9,4
4 bosatte  100,0 5,3 5,6 13,1 0,4 18,6 10,7 14,8 21,1 10,4
5 bosatte eller flere  100,0 4,8 7,2 14,8 0,6 16,1 10,3 14,6 21,7 9,9
                     
Utlandet i alt  100,0 9,3 3,2 11,9 0,5 15,0 12,8 18,0 18,9 10,6
1 bosatt  100,0 15,5 4,5 18,4 0,8 13,7 10,8 13,2 12,2 10,9
2 bosatte  100,0 12,4 4,2 16,1 0,4 15,0 11,5 14,7 15,3 10,5
3 bosatte  100,0 8,7 3,2 11,3 0,5 17,4 12,5 17,4 18,0 11,0
4 bosatte  100,0 6,1 2,4 8,6 0,3 16,6 15,1 19,2 20,6 11,0
5 bosatte eller flere  100,0 5,4 2,1 6,9 0,4 13,3 13,5 23,2 25,4 9,8
                     
Vestlige land  100,0 16,0 6,6 17,6 0,6 15,4 9,2 11,4 13,1 10,1
1 bosatt  100,0 19,3 6,1 19,9 0,8 14,2 9,5 10,0 9,9 10,3
2 bosatte  100,0 16,6 6,7 17,4 0,5 15,5 9,5 12,0 12,4 9,5
3 bosatte  100,0 14,6 7,1 14,5 0,5 17,1 7,8 11,8 15,7 10,8
4 bosatte  100,0 10,5 6,7 15,3 0,3 16,8 8,5 13,1 17,7 11,0
5 bosatte eller flere  100,0 7,6 7,6 16,0 0,4 16,1 9,9 12,8 20,4 9,2
                     
Ikke-vestlige land  100,0 7,5 2,2 10,3 0,5 14,8 13,7 19,8 20,4 10,7
1 bosatt  100,0 13,1 3,4 17,5 0,8 13,4 11,7 15,1 13,7 11,3
2 bosatte  100,0 9,8 2,7 15,3 0,4 14,6 12,7 16,4 17,0 11,1
3 bosatte  100,0 7,3 2,3 10,5 0,5 17,5 13,6 18,7 18,5 11,1
4 bosatte  100,0 5,3 1,7 7,5 0,3 16,6 16,2 20,2 21,1 11,1
5 bosatte eller flere  100,0 5,3 1,8 6,5 0,4 13,2 13,6 23,7 25,6 9,8
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller