Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

27   Bosatte i privatboliger, etter byggeår, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og antall bosatte i boligen. Oslo. 3. november 2001
  I alt Byggeår
  -1900 1901-1920 1921-1940 1941-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001
I alt  506 923 46 758 25 132 76 064 2 695 94 015 59 443 75 518 78 688 48 610
                     
1 bosatt  138 659 17 901 6 843 27 379 1 060 26 273 16 223 16 618 13 999 12 363
2 bosatte  132 660 13 682 6 530 19 860  614 25 970 16 466 19 512 17 512 12 514
3 bosatte 83 787 7 086 4 389 11 016  336 16 194 8 976 13 752 13 884 8 154
4 bosatte 91 408 5 024 4 444 11 056  388 16 624 10 660 14 408 19 180 9 624
5 bosatte eller flere 60 409 3 065 2 926 6 753  297 8 954 7 118 11 228 14 113 5 955
                     
Norge  405 423 37 302 21 921 64 030 2 203 78 835 46 494 57 226 59 530 37 882
1 bosatt  117 422 14 608 5 896 23 463  894 23 364 13 920 13 824 11 401 10 052
2 bosatte  115 958 11 619 5 826 17 168  542 23 471 14 549 17 055 14 964 10 764
3 bosatte 68 049 5 712 3 878 9 244  264 13 455 7 010 11 014 11 057 6 415
4 bosatte 71 426 3 813 3 970 9 332  319 13 306 7 646 10 568 15 055 7 417
5 bosatte eller flere 32 568 1 550 2 351 4 823  184 5 239 3 369 4 765 7 053 3 234
                     
Utlandet i alt  101 500 9 456 3 211 12 034  492 15 180 12 949 18 292 19 158 10 728
1 bosatt 21 237 3 293  947 3 916  166 2 909 2 303 2 794 2 598 2 311
2 bosatte 16 702 2 063  704 2 692 72 2 499 1 917 2 457 2 548 1 750
3 bosatte 15 738 1 374  511 1 772 72 2 739 1 966 2 738 2 827 1 739
4 bosatte 19 982 1 211  474 1 724 69 3 318 3 014 3 840 4 125 2 207
5 bosatte eller flere 27 841 1 515  575 1 930  113 3 715 3 749 6 463 7 060 2 721
                     
Vestlige land 21 684 3 469 1 428 3 810  123 3 343 1 989 2 477 2 845 2 200
1 bosatt 8 158 1 576  499 1 622 66 1 155  776  816  811  837
2 bosatte 6 378 1 056  426 1 108 29  987  607  765  793  607
3 bosatte 3 033  442  216  440 14  520  238  359  477  327
4 bosatte 2 791  294  187  428 9  468  237  367  494  307
5 bosatte eller flere 1 324  101  100  212 5  213  131  170  270  122
                     
Ikke-vestlige land 79 816 5 987 1 783 8 224  369 11 837 10 960 15 815 16 313 8 528
1 bosatt 13 079 1 717  448 2 294  100 1 754 1 527 1 978 1 787 1 474
2 bosatte 10 324 1 007  278 1 584 43 1 512 1 310 1 692 1 755 1 143
3 bosatte 12 705  932  295 1 332 58 2 219 1 728 2 379 2 350 1 412
4 bosatte 17 191  917  287 1 296 60 2 850 2 777 3 473 3 631 1 900
5 bosatte eller flere 26 517 1 414  475 1 718  108 3 502 3 618 6 293 6 790 2 599
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller