Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

26   Bosatte i privatboliger, etter byggeår, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og antall bosatte i boligen. Hele landet. 3. november 2001. Prosent
  I alt Byggeår
  -1900 1901-1920 1921-1940 1941-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001
I alt  100,0 5,5 4,3 7,2 0,7 15,5 14,1 19,9 19,7 13,1
                     
1 bosatt  100,0 7,8 5,5 9,7 0,9 19,6 14,9 16,3 13,0 12,2
2 bosatte  100,0 5,8 4,4 7,4 0,7 18,2 19,4 20,9 13,2 10,0
3 bosatte  100,0 5,2 4,1 6,7 0,7 14,7 13,6 24,0 18,6 12,3
4 bosatte  100,0 4,4 3,7 6,2 0,6 13,0 11,5 19,9 25,0 15,6
5 bosatte eller flere  100,0 5,0 3,8 6,1 0,6 12,1 10,3 17,8 28,6 15,6
                     
Norge  100,0 5,5 4,2 7,1 0,7 15,5 14,1 19,9 19,8 13,1
1 bosatt  100,0 7,7 5,5 9,5 0,9 20,0 15,0 16,3 13,0 12,2
2 bosatte  100,0 5,7 4,3 7,3 0,7 18,4 19,6 21,0 13,0 9,9
3 bosatte  100,0 5,2 4,1 6,7 0,7 14,7 13,6 24,3 18,7 12,2
4 bosatte  100,0 4,4 3,7 6,2 0,6 12,9 11,3 19,9 25,4 15,7
5 bosatte eller flere  100,0 5,0 3,8 6,1 0,6 12,0 9,9 17,2 29,4 16,0
                     
Utlandet i alt  100,0 6,3 4,4 8,3 0,7 14,9 14,6 20,4 18,0 12,5
1 bosatt  100,0 10,1 5,7 11,7 0,8 15,3 14,6 16,0 13,6 12,1
2 bosatte  100,0 7,6 4,9 9,8 0,7 15,1 15,5 19,2 15,6 11,6
3 bosatte  100,0 5,8 4,3 8,2 0,7 15,7 13,9 20,2 18,0 13,2
4 bosatte  100,0 4,4 3,6 6,6 0,6 14,9 14,8 21,4 19,7 14,2
5 bosatte eller flere  100,0 4,7 3,8 6,3 0,6 13,8 14,1 23,7 21,4 11,5
                     
Vestlige land  100,0 8,1 5,6 9,5 0,7 15,3 14,1 17,1 16,7 12,7
1 bosatt  100,0 11,7 6,3 11,6 0,8 16,3 14,1 14,4 12,8 12,2
2 bosatte  100,0 8,2 5,6 9,6 0,6 15,2 16,8 18,6 14,3 11,1
3 bosatte  100,0 7,0 5,4 8,6 0,6 15,2 13,0 19,0 17,7 13,5
4 bosatte  100,0 5,3 5,0 8,1 0,7 14,6 12,4 17,4 21,7 14,9
5 bosatte eller flere  100,0 6,1 5,9 8,4 0,5 14,8 12,1 16,6 22,1 13,5
                     
Ikke-vestlige land  100,0 5,5 3,8 7,7 0,7 14,6 14,8 21,9 18,5 12,4
1 bosatt  100,0 8,9 5,3 11,9 0,9 14,6 15,0 17,3 14,2 12,0
2 bosatte  100,0 7,0 4,3 9,9 0,7 15,0 14,3 19,8 16,8 12,1
3 bosatte  100,0 5,3 3,8 8,0 0,8 15,9 14,3 20,7 18,1 13,0
4 bosatte  100,0 4,0 3,1 6,1 0,5 15,0 15,6 22,8 18,9 13,9
5 bosatte eller flere  100,0 4,5 3,4 6,0 0,6 13,6 14,5 24,9 21,3 11,2
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller