Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

25   Bosatte i privatboliger, etter byggeår, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og antall bosatte i boligen. Hele landet. 3. november 2001
  I alt Byggeår
  -1900 1901-1920 1921-1940 1941-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001
I alt 4 485 945  248 903  190 684  320 871 31 140  695 254  632 981  894 050  884 354  587 708
                     
1 bosatt  739 563 58 019 40 727 71 388 6 892  145 077  110 440  120 677 96 473 89 870
2 bosatte 1 070 494 62 344 46 592 79 750 7 552  194 860  207 444  223 812  141 080  107 060
3 bosatte  807 510 42 036 33 120 54 501 5 379  118 887  109 842  194 181  150 492 99 072
4 bosatte 1 065 604 46 688 39 512 65 936 6 428  138 980  122 388  212 540  266 620  166 512
5 bosatte eller flere  802 774 39 816 30 733 49 296 4 889 97 450 82 867  142 840  229 689  125 194
                     
Norge 4 180 603  229 538  177 265  295 501 29 094  649 883  588 502  831 759  829 503  549 558
1 bosatt  682 873 52 294 37 477 64 731 6 420  136 390  102 175  111 586 88 773 83 027
2 bosatte 1 015 769 58 203 43 902 74 412 7 191  186 587  198 943  213 285  132 551  100 695
3 bosatte  756 940 39 091 30 941 50 365 5 012  110 960  102 799  183 963  141 407 92 402
4 bosatte  999 244 43 786 37 130 61 551 6 047  129 097  112 587  198 363  253 565  157 118
5 bosatte eller flere  725 777 36 164 27 815 44 442 4 424 86 849 71 998  124 562  213 207  116 316
                     
Utlandet i alt  305 342 19 365 13 419 25 370 2 046 45 371 44 479 62 291 54 851 38 150
1 bosatt 56 690 5 725 3 250 6 657  472 8 687 8 265 9 091 7 700 6 843
2 bosatte 54 725 4 141 2 690 5 338  361 8 273 8 501 10 527 8 529 6 365
3 bosatte 50 570 2 945 2 179 4 136  367 7 927 7 043 10 218 9 085 6 670
4 bosatte 66 360 2 902 2 382 4 385  381 9 883 9 801 14 177 13 055 9 394
5 bosatte eller flere 76 997 3 652 2 918 4 854  465 10 601 10 869 18 278 16 482 8 878
                     
Vestlige land 95 491 7 753 5 391 9 108  640 14 643 13 480 16 332 15 978 12 166
1 bosatt 24 795 2 892 1 550 2 875  196 4 037 3 489 3 559 3 176 3 021
2 bosatte 26 669 2 183 1 481 2 560  170 4 059 4 481 4 968 3 806 2 961
3 bosatte 15 265 1 064  820 1 314 99 2 327 1 984 2 893 2 700 2 064
4 bosatte 17 588  936  877 1 422  117 2 571 2 174 3 053 3 824 2 614
5 bosatte eller flere 11 174  678  663  937 58 1 649 1 352 1 859 2 472 1 506
                     
Ikke-vestlige land  209 851 11 612 8 028 16 262 1 406 30 728 30 999 45 959 38 873 25 984
1 bosatt 31 895 2 833 1 700 3 782  276 4 650 4 776 5 532 4 524 3 822
2 bosatte 28 056 1 958 1 209 2 778  191 4 214 4 020 5 559 4 723 3 404
3 bosatte 35 305 1 881 1 359 2 822  268 5 600 5 059 7 325 6 385 4 606
4 bosatte 48 772 1 966 1 505 2 963  264 7 312 7 627 11 124 9 231 6 780
5 bosatte eller flere 65 823 2 974 2 255 3 917  407 8 952 9 517 16 419 14 010 7 372
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller