Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

24   Bosatte i privatboliger, etter boligens bruksareal, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og antall bosatte i boligen. Oslo. 3. november 2001. Prosent
  I alt Bruksareal
  Under 30 kvm 30-49 kvm 50-79 kvm 80-99 kvm 100-139 kvm 140-199 kvm 200 kvm eller mer
I alt  100,0 3,8 8,6 32,4 16,4 17,7 11,8 9,2
                 
1 bosatt  100,0 9,0 20,2 43,8 12,6 8,6 3,6 2,1
2 bosatte  100,0 1,9 7,1 38,8 18,4 18,2 10,0 5,6
3 bosatte  100,0 1,7 3,7 30,3 18,7 21,6 14,0 9,9
4 bosatte  100,0 1,4 1,9 17,9 16,3 24,5 21,0 17,1
5 bosatte eller flere  100,0 2,8 2,4 16,7 18,3 22,2 17,3 20,4
                 
Norge  100,0 2,8 8,1 31,7 15,3 18,2 13,3 10,6
1 bosatt  100,0 7,3 19,9 45,6 12,7 8,7 3,8 2,1
2 bosatte  100,0 1,4 6,0 38,4 18,7 18,9 10,7 5,9
3 bosatte  100,0 0,9 2,4 27,6 18,3 23,5 15,8 11,5
4 bosatte  100,0 0,7 0,9 12,9 13,8 26,3 24,9 20,6
5 bosatte eller flere  100,0 0,8 1,0 7,0 9,3 21,5 26,4 33,9
                 
Utlandet i alt  100,0 7,9 10,6 35,3 21,1 15,8 5,7 3,7
1 bosatt  100,0 18,8 21,9 34,2 11,7 8,2 3,0 2,2
2 bosatte  100,0 6,0 14,5 41,9 15,8 12,8 5,7 3,2
3 bosatte  100,0 5,2 9,5 41,9 20,2 13,7 6,2 3,2
4 bosatte  100,0 3,9 5,3 35,7 25,3 18,1 7,0 4,7
5 bosatte eller flere  100,0 5,2 3,9 28,0 28,8 22,9 6,5 4,6
                 
Vestlige land  100,0 6,6 12,0 31,6 14,0 16,9 10,8 8,1
1 bosatt  100,0 13,7 21,5 36,3 11,6 9,6 4,3 3,1
2 bosatte  100,0 2,6 10,0 37,4 16,0 18,5 9,8 5,8
3 bosatte  100,0 1,8 4,6 28,9 18,2 22,7 14,7 9,1
4 bosatte  100,0 2,0 1,6 15,9 13,3 26,8 22,1 18,3
5 bosatte eller flere  100,0 2,4 3,0 14,0 11,0 20,2 22,8 26,5
                 
Ikke-vestlige land  100,0 8,3 10,2 36,3 23,0 15,5 4,3 2,5
1 bosatt  100,0 22,1 22,1 33,0 11,7 7,2 2,2 1,7
2 bosatte  100,0 8,1 17,3 44,6 15,7 9,4 3,2 1,7
3 bosatte  100,0 6,0 10,7 45,0 20,7 11,6 4,2 1,8
4 bosatte  100,0 4,2 5,9 39,0 27,2 16,7 4,6 2,5
5 bosatte eller flere  100,0 5,3 4,0 28,7 29,7 23,0 5,7 3,5
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller