Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

22   Bosatte i privatboliger, etter boligens bruksareal, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og antall bosatte i boligen. Hele landet. 3. november 2001. Prosent
  I alt Bruksareal
  Under 30 kvm 30-49 kvm 50-79 kvm 80-99 kvm 100-139 kvm 140-199 kvm 200 kvm eller mer
I alt  100,0 1,8 3,1 15,3 14,1 25,2 22,9 17,5
                 
1 bosatt  100,0 6,1 11,9 36,0 16,8 16,2 8,6 4,4
2 bosatte  100,0 1,2 2,5 19,7 19,8 28,2 18,6 9,9
3 bosatte  100,0 1,1 1,4 12,8 15,6 29,3 24,2 15,7
4 bosatte  100,0 0,7 0,7 6,2 10,1 27,5 30,6 24,2
5 bosatte eller flere  100,0 0,9 0,8 4,9 8,0 22,3 30,3 32,7
                 
Norge  100,0 1,4 2,8 14,5 13,8 25,6 23,7 18,2
1 bosatt  100,0 5,1 11,3 36,4 17,1 16,7 8,9 4,4
2 bosatte  100,0 1,0 2,2 19,2 20,0 28,7 18,9 10,1
3 bosatte  100,0 0,8 1,1 11,6 15,4 29,9 25,0 16,2
4 bosatte  100,0 0,5 0,5 5,2 9,4 27,7 31,5 25,1
5 bosatte eller flere  100,0 0,5 0,6 3,5 6,5 22,0 32,0 35,0
                 
Utlandet i alt  100,0 6,9 7,5 25,6 18,4 20,6 12,7 8,2
1 bosatt  100,0 17,9 18,5 31,1 12,3 11,0 5,7 3,5
2 bosatte  100,0 4,5 9,2 30,5 16,7 19,5 12,5 7,2
3 bosatte  100,0 4,4 5,9 29,7 18,8 20,6 13,1 7,6
4 bosatte  100,0 3,4 3,4 22,5 20,0 24,0 16,0 10,7
5 bosatte eller flere  100,0 5,1 2,9 18,2 22,4 25,7 15,0 10,8
                 
Vestlige land  100,0 3,8 6,0 19,5 13,6 22,9 19,6 14,5
1 bosatt  100,0 10,9 15,5 33,0 14,5 14,0 7,6 4,6
2 bosatte  100,0 1,6 4,7 22,2 17,1 25,5 18,1 10,7
3 bosatte  100,0 1,4 2,1 16,0 14,9 27,7 23,1 14,7
4 bosatte  100,0 1,2 1,2 8,0 9,8 27,3 29,1 23,5
5 bosatte eller flere  100,0 1,0 1,2 6,2 7,7 23,1 29,9 30,9
                 
Ikke-vestlige land  100,0 8,3 8,2 28,4 20,6 19,6 9,6 5,4
1 bosatt  100,0 23,4 20,8 29,7 10,6 8,6 4,1 2,7
2 bosatte  100,0 7,2 13,5 38,3 16,4 13,8 7,1 3,8
3 bosatte  100,0 5,7 7,5 35,6 20,5 17,5 8,8 4,5
4 bosatte  100,0 4,2 4,2 27,8 23,7 22,8 11,3 6,1
5 bosatte eller flere  100,0 5,8 3,2 20,2 24,9 26,1 12,4 7,3
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller