Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

21   Bosatte i privatboliger, etter boligens bruksareal, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og antall bosatte i boligen. Hele landet. 3. november 2001
  I alt Bruksareal
  Under 30 kvm 30-49 kvm 50-79 kvm 80-99 kvm 100-139 kvm 140-199 kvm 200 kvm eller mer
I alt 4 485 945 81 427  140 130  686 511  633 525 1 131 153 1 027 600  785 599
                 
1 bosatt  739 563 45 190 87 978  266 502  123 922  119 927 63 864 32 180
2 bosatte 1 070 494 13 014 27 212  211 252  211 824  302 176  198 938  106 078
3 bosatte  807 510 8 529 10 968  103 176  125 919  236 778  195 594  126 546
4 bosatte 1 065 604 7 360 7 500 66 476  107 372  292 888  325 776  258 232
5 bosatte eller flere  802 774 7 334 6 472 39 105 64 488  179 384  243 428  262 563
                 
Norge 4 180 603 60 413  117 149  608 208  577 358 1 068 188  988 815  760 472
1 bosatt  682 873 35 043 77 485  248 846  116 953  113 705 60 652 30 189
2 bosatte 1 015 769 10 560 22 190  194 587  202 664  291 491  192 124  102 153
3 bosatte  756 940 6 301 8 006 88 153  116 421  226 381  188 972  122 706
4 bosatte  999 244 5 114 5 228 51 530 94 084  276 983  315 158  251 147
5 bosatte eller flere  725 777 3 395 4 240 25 092 47 236  159 628  231 909  254 277
                 
Utlandet i alt  305 342 21 014 22 981 78 303 56 167 62 965 38 785 25 127
1 bosatt 56 690 10 147 10 493 17 656 6 969 6 222 3 212 1 991
2 bosatte 54 725 2 454 5 022 16 665 9 160 10 685 6 814 3 925
3 bosatte 50 570 2 228 2 962 15 023 9 498 10 397 6 622 3 840
4 bosatte 66 360 2 246 2 272 14 946 13 288 15 905 10 618 7 085
5 bosatte eller flere 76 997 3 939 2 232 14 013 17 252 19 756 11 519 8 286
                 
Vestlige land 95 491 3 668 5 762 18 632 13 009 21 892 18 702 13 826
1 bosatt 24 795 2 693 3 849 8 175 3 583 3 474 1 889 1 132
2 bosatte 26 669  436 1 247 5 915 4 571 6 802 4 833 2 865
3 bosatte 15 265  221  326 2 450 2 275 4 235 3 519 2 239
4 bosatte 17 588  206  205 1 399 1 720 4 802 5 122 4 134
5 bosatte eller flere 11 174  112  135  693  860 2 579 3 339 3 456
                 
Ikke-vestlige land  209 851 17 346 17 219 59 671 43 158 41 073 20 083 11 301
1 bosatt 31 895 7 454 6 644 9 481 3 386 2 748 1 323  859
2 bosatte 28 056 2 018 3 775 10 750 4 589 3 883 1 981 1 060
3 bosatte 35 305 2 007 2 636 12 573 7 223 6 162 3 103 1 601
4 bosatte 48 772 2 040 2 067 13 547 11 568 11 103 5 496 2 951
5 bosatte eller flere 65 823 3 827 2 097 13 320 16 392 17 177 8 180 4 830
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller