Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

20   Bosatte i privatboliger, etter antall rom, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og antall bosatte i boligen. Oslo. 3. november 2001. Prosent
  I alt Antall rom
  1-2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom eller flere
I alt  100,0 26,3 25,4 21,8 14,4 12,1
             
1 bosatt  100,0 51,5 27,5 12,9 5,2 2,8
2 bosatte  100,0 24,6 31,9 23,5 13,1 6,9
3 bosatte  100,0 15,7 25,9 27,2 18,4 12,8
4 bosatte  100,0 9,2 17,5 26,3 24,0 23,0
5 bosatte eller flere  100,0 12,8 17,2 24,3 18,4 27,3
             
Norge  100,0 23,7 25,0 21,8 15,7 13,8
1 bosatt  100,0 49,8 28,7 13,2 5,4 2,8
2 bosatte  100,0 21,9 32,6 24,4 13,8 7,3
3 bosatte  100,0 11,1 25,0 28,6 20,5 14,7
4 bosatte  100,0 4,6 14,1 26,2 27,5 27,6
5 bosatte eller flere  100,0 4,0 8,4 19,9 23,7 43,9
             
Utlandet i alt  100,0 36,7 26,9 21,7 9,3 5,4
1 bosatt  100,0 60,8 20,7 11,4 4,5 2,7
2 bosatte  100,0 43,3 27,3 17,3 8,1 3,9
3 bosatte  100,0 35,3 29,8 20,9 9,2 4,7
4 bosatte  100,0 25,8 30,0 26,5 11,4 6,4
5 bosatte eller flere  100,0 23,0 27,4 29,4 12,2 7,9
             
Vestlige land  100,0 34,0 24,4 18,9 12,4 10,2
1 bosatt  100,0 55,4 23,7 11,8 5,4 3,7
2 bosatte  100,0 31,0 29,3 20,9 12,2 6,7
3 bosatte  100,0 17,1 25,9 26,8 18,0 12,2
4 bosatte  100,0 8,3 18,3 24,4 25,2 23,9
5 bosatte eller flere  100,0 10,4 15,1 23,0 17,0 34,5
             
Ikke-vestlige land  100,0 37,4 27,5 22,5 8,4 4,1
1 bosatt  100,0 64,1 18,8 11,1 3,9 2,2
2 bosatte  100,0 51,0 26,1 15,1 5,6 2,2
3 bosatte  100,0 39,7 30,7 19,5 7,1 3,0
4 bosatte  100,0 28,6 31,9 26,9 9,1 3,5
5 bosatte eller flere  100,0 23,7 28,1 29,7 12,0 6,6
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller