Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

19   Bosatte i privatboliger, etter antall rom, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og antall bosatte i boligen. Oslo. 3. november 2001
  I alt Antall rom
  1-2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom eller flere
I alt  506 923  133 307  128 604  110 608 73 041 61 363
             
1 bosatt  138 659 71 386 38 148 17 947 7 251 3 927
2 bosatte  132 660 32 634 42 358 31 196 17 324 9 148
3 bosatte 83 787 13 134 21 681 22 779 15 432 10 761
4 bosatte 91 408 8 424 16 028 24 032 21 908 21 016
5 bosatte eller flere 60 409 7 729 10 389 14 654 11 126 16 511
             
Norge  405 423 96 038  101 333 88 538 63 608 55 906
1 bosatt  117 422 58 481 33 758 15 534 6 304 3 345
2 bosatte  115 958 25 394 37 797 28 307 15 964 8 496
3 bosatte 68 049 7 573 16 993 19 490 13 979 10 014
4 bosatte 71 426 3 273 10 037 18 733 19 639 19 744
5 bosatte eller flere 32 568 1 317 2 748 6 474 7 722 14 307
             
Utlandet i alt  101 500 37 269 27 271 22 070 9 433 5 457
1 bosatt 21 237 12 905 4 390 2 413  947  582
2 bosatte 16 702 7 240 4 561 2 889 1 360  652
3 bosatte 15 738 5 561 4 688 3 289 1 453  747
4 bosatte 19 982 5 151 5 991 5 299 2 269 1 272
5 bosatte eller flere 27 841 6 412 7 641 8 180 3 404 2 204
             
Vestlige land 21 684 7 382 5 294 4 097 2 693 2 218
1 bosatt 8 158 4 520 1 932  966  441  299
2 bosatte 6 378 1 975 1 866 1 332  779  426
3 bosatte 3 033  518  786  814  546  369
4 bosatte 2 791  231  510  681  702  667
5 bosatte eller flere 1 324  138  200  304  225  457
             
Ikke-vestlige land 79 816 29 887 21 977 17 973 6 740 3 239
1 bosatt 13 079 8 385 2 458 1 447  506  283
2 bosatte 10 324 5 265 2 695 1 557  581  226
3 bosatte 12 705 5 043 3 902 2 475  907  378
4 bosatte 17 191 4 920 5 481 4 618 1 567  605
5 bosatte eller flere 26 517 6 274 7 441 7 876 3 179 1 747
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller