Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

18   Bosatte i privatboliger, etter antall rom, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og antall bosatte i boligen. Hele landet. 3. november 2001. Prosent
  I alt Antall rom
  1-2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom eller flere
I alt  100,0 11,3 15,7 23,2 22,9 27,0
             
1 bosatt  100,0 35,5 25,9 18,6 12,2 7,8
2 bosatte  100,0 11,6 21,6 26,6 22,8 17,3
3 bosatte  100,0 6,7 15,2 25,9 26,5 25,7
4 bosatte  100,0 3,5 9,2 23,2 28,0 36,2
5 bosatte eller flere  100,0 3,7 7,4 20,1 22,2 46,5
             
Norge  100,0 10,2 15,2 23,2 23,4 28,0
1 bosatt  100,0 34,0 26,3 19,0 12,6 8,1
2 bosatte  100,0 10,6 21,5 26,9 23,3 17,7
3 bosatte  100,0 5,5 14,6 26,0 27,2 26,6
4 bosatte  100,0 2,6 8,3 23,0 28,7 37,5
5 bosatte eller flere  100,0 2,3 6,0 19,3 22,7 49,6
             
Utlandet i alt  100,0 27,2 22,6 22,9 14,9 12,5
1 bosatt  100,0 53,9 20,6 13,3 7,3 5,0
2 bosatte  100,0 29,4 24,5 21,3 14,8 10,0
3 bosatte  100,0 24,3 25,2 23,5 15,5 11,6
4 bosatte  100,0 16,8 22,8 26,3 18,3 15,9
5 bosatte eller flere  100,0 16,8 21,1 27,7 17,1 17,4
             
Vestlige land  100,0 19,0 18,8 22,0 19,3 20,9
1 bosatt  100,0 43,8 24,2 16,0 9,3 6,7
2 bosatte  100,0 16,6 23,2 25,2 20,2 14,9
3 bosatte  100,0 9,6 17,8 26,8 23,9 21,8
4 bosatte  100,0 4,7 11,6 23,1 27,0 33,6
5 bosatte eller flere  100,0 4,8 9,2 18,9 21,4 45,7
             
Ikke-vestlige land  100,0 30,9 24,4 23,3 12,8 8,6
1 bosatt  100,0 61,7 17,8 11,2 5,7 3,6
2 bosatte  100,0 41,5 25,8 17,5 9,7 5,4
3 bosatte  100,0 30,6 28,4 22,0 11,9 7,2
4 bosatte  100,0 21,2 26,8 27,4 15,1 9,5
5 bosatte eller flere  100,0 18,8 23,1 29,1 16,4 12,6
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller