Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

17   Bosatte i privatboliger, etter antall rom, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og antall bosatte i boligen. Hele landet. 3. november 2001
  I alt Antall rom
  1-2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom eller flere
I alt 4 485 945  507 314  703 073 1 040 184 1 025 335 1 210 039
             
1 bosatt  739 563  262 727  191 187  137 449 90 202 57 998
2 bosatte 1 070 494  123 788  231 490  285 076  244 514  185 626
3 bosatte  807 510 54 207  122 874  208 980  213 945  207 504
4 bosatte 1 065 604 36 856 97 868  247 168  298 428  385 284
5 bosatte eller flere  802 774 29 736 59 654  161 511  178 246  373 627
             
Norge 4 180 603  424 346  633 919  970 406  979 958 1 171 974
1 bosatt  682 873  232 175  179 504  129 916 86 090 55 188
2 bosatte 1 015 769  107 714  218 070  273 427  236 413  180 145
3 bosatte  756 940 41 941  110 143  197 117  206 095  201 644
4 bosatte  999 244 25 697 82 763  229 725  286 307  374 752
5 bosatte eller flere  725 777 16 819 43 439  140 221  165 053  360 245
             
Utlandet i alt  305 342 82 968 69 154 69 778 45 377 38 065
1 bosatt 56 690 30 552 11 683 7 533 4 112 2 810
2 bosatte 54 725 16 074 13 420 11 649 8 101 5 481
3 bosatte 50 570 12 266 12 731 11 863 7 850 5 860
4 bosatte 66 360 11 159 15 105 17 443 12 121 10 532
5 bosatte eller flere 76 997 12 917 16 215 21 290 13 193 13 382
             
Vestlige land 95 491 18 102 17 980 20 972 18 460 19 977
1 bosatt 24 795 10 866 6 003 3 972 2 303 1 651
2 bosatte 26 669 4 422 6 178 6 728 5 376 3 965
3 bosatte 15 265 1 463 2 720 4 095 3 652 3 335
4 bosatte 17 588  819 2 046 4 066 4 742 5 915
5 bosatte eller flere 11 174  532 1 033 2 111 2 387 5 111
             
Ikke-vestlige land  209 851 64 866 51 174 48 806 26 917 18 088
1 bosatt 31 895 19 686 5 680 3 561 1 809 1 159
2 bosatte 28 056 11 652 7 242 4 921 2 725 1 516
3 bosatte 35 305 10 803 10 011 7 768 4 198 2 525
4 bosatte 48 772 10 340 13 059 13 377 7 379 4 617
5 bosatte eller flere 65 823 12 385 15 182 19 179 10 806 8 271
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller