Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

15   Bosatte i privatboliger, etter antall bosatte i boligen og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. Oslo. 3. november 2001
Landbakgrunn I alt Antall bosatte i boligen
1 bosatt 2 bosatte 3 bosatte 4 bosatte 5 bosatte eller flere
I alt  506 923  138 659  132 660 83 787 91 408 60 409
             
Norge  405 423  117 422  115 958 68 049 71 426 32 568
             
Utlandet i alt  101 500 21 237 16 702 15 738 19 982 27 841
Vest-Europa i alt 19 796 7 563 5 772 2 750 2 512 1 199
Sverige 6 819 2 910 1 956  888  763  302
Danmark 3 716 1 461 1 131  454  439  231
Storbritannia 1 955  630  568  307  285  165
Tyskland 1 742  639  557  231  224 91
Vest-Europa ellers 5 564 1 923 1 560  870  801  410
             
Øst-Europa unntatt Tyrkia i alt 9 815 1 953 2 141 1 968 2 150 1 603
Jugoslavia 3 199  438  468  481  877  935
Bosnia-Hercegovina 1 417  268  336  327  359  127
Polen 1 672  411  468  355  269  169
Russland  631  150  189  185 72 35
Øst-Europa ellers 2 896  686  680  620  573  337
             
Afrika i alt 16 327 3 768 1 864 2 249 2 657 5 789
Somalia 5 328 1 454  457  566  629 2 222
Marokko 4 577  586  445  646  785 2 115
Etiopia 1 478  478  204  229  261  306
Ghana  592  121 91 84 97  199
Gambia  721  195  111  111  129  175
Afrika ellers 3 631  934  556  613  756  772
             
Asia med Tyrkia i alt 50 408 6 551 5 547 7 768 11 791 18 751
Pakistan 18 005 1 224 1 244 1 751 3 152 10 634
Vietnam 4 307  717  611  746 1 075 1 158
Irak 3 355  989  325  397  566 1 078
Iran 3 819  943  698  754  811  613
Tyrkia 4 597  461  495  773 1 350 1 518
Sri Lanka 5 719  584  476 1 195 2 026 1 438
India 2 939  337  340  506  928  828
Afghanistan  427 91 28 48 66  194
Asia ellers 7 240 1 205 1 330 1 598 1 817 1 290
             
Nord-Amerika i alt 1 665  536  540  244  241  104
             
Sør- og Mellom-Amerika i alt 3 266  807  772  720  593  374
Chile 1 653  382  324  374  325  248
Sør- og Mellom-Amerika ellers 1 613  425  448  346  268  126
             
Oseania i alt  223 59 66 39 38 21
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller