Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

13   Bosatte i privatboliger, etter antall bosatte i boligen og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. Hele landet. 3. november 2001
Landbakgrunn I alt Antall bosatte i boligen
1 bosatt 2 bosatte 3 bosatte 4 bosatte 5 bosatte eller flere
I alt 4 485 945  739 563 1 070 494  807 510 1 065 604  802 774
             
Norge 4 180 603  682 873 1 015 769  756 940  999 244  725 777
             
Utlandet i alt  305 342 56 690 54 725 50 570 66 360 76 997
Vest-Europa i alt 86 500 22 544 23 993 13 984 15 942 10 037
Sverige 22 573 6 787 6 063 3 650 3 895 2 178
Danmark 19 012 4 787 6 326 2 840 3 162 1 897
Storbritannia 10 711 2 505 2 891 1 777 2 268 1 270
Tyskland 9 807 2 629 2 875 1 535 1 730 1 038
Vest-Europa ellers 24 397 5 836 5 838 4 182 4 887 3 654
             
Øst-Europa unntatt Tyrkia i alt 48 530 6 953 8 812 9 419 12 839 10 507
Jugoslavia 13 916 1 425 1 400 1 709 3 375 6 007
Bosnia-Hercegovina 13 089 1 462 2 177 2 453 4 808 2 189
Polen 6 640 1 107 1 647 1 625 1 535  726
Russland 4 429  813 1 190 1 313  766  347
Øst-Europa ellers 10 456 2 146 2 398 2 319 2 355 1 238
             
Afrika i alt 31 359 7 525 3 826 4 321 5 167 10 520
Somalia 10 892 2 950 1 019 1 113 1 197 4 613
Marokko 5 916  816  678  893 1 087 2 442
Etiopia 3 118  972  418  445  568  715
Ghana 1 356  271  184  195  276  430
Gambia 1 058  272  156  173  203  254
Afrika ellers 9 019 2 244 1 371 1 502 1 836 2 066
             
Asia med Tyrkia i alt  118 260 15 399 13 114 19 112 28 111 42 524
Pakistan 24 288 1 591 1 670 2 402 4 269 14 356
Vietnam 16 277 1 866 1 619 2 474 3 954 6 364
Irak 13 201 3 941 1 045 1 503 1 917 4 795
Iran 11 606 2 115 1 577 2 333 2 988 2 593
Tyrkia 11 323  960 1 202 2 060 3 277 3 824
Sri Lanka 10 815 1 070  909 2 028 3 656 3 152
India 6 371  619  675 1 045 2 233 1 799
Afghanistan 2 073  340  107  199  301 1 126
Asia ellers 22 306 2 897 4 310 5 068 5 516 4 515
             
Nord-Amerika i alt 8 074 2 042 2 425 1 124 1 480 1 003
             
Sør- og Mellom-Amerika i alt 11 702 2 018 2 304 2 453 2 655 2 272
Chile 6 612 1 038 1 028 1 383 1 609 1 554
Sør- og Mellom-Amerika ellers 5 090  980 1 276 1 070 1 046  718
             
Oseania i alt  917  209  251  157  166  134
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller