Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

11   Bosatte i privatboliger, etter eie-/leieform og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. Oslo. 3. november 2001
Landbakgrunn I alt Boligen eies Boligen leies
I alt Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap I alt Av privatperson Av boligselskap Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilkår
I alt  506 923     379 927  207 535  172 392     126 996 59 564 24 887 22 218 6 711 13 616
                     
Norge  405 423  320 265  182 241  138 024 85 158 42 508 18 002 10 292 4 840 9 516
                     
Utlandet i alt  101 500 59 662 25 294 34 368 41 838 17 056 6 885 11 926 1 871 4 100
Vest-Europa i alt 19 796 11 731 7 033 4 698 8 065 4 502 1 648  545  706  664
Sverige 6 819 3 441 2 093 1 348 3 378 1 957  802  176  220  223
Danmark 3 716 2 420 1 423  997 1 296  710  250 80  160 96
Storbritannia 1 955 1 401  878  523  554  329 95 43 43 44
Tyskland 1 742 1 169  720  449  573  334 77 36 55 71
Vest-Europa ellers 5 564 3 300 1 919 1 381 2 264 1 172  424  210  228  230
                     
Øst-Europa unntatt Tyrkia i alt 9 815 6 187 2 491 3 696 3 628 1 310  604 1 097  201  416
Jugoslavia 3 199 2 067  822 1 245 1 132  380  159  430 47  116
Bosnia-Hercegovina 1 417  656  167  489  761  184  118  373 22 64
Polen 1 672 1 184  515  669  488  220 95 80 20 73
Russland  631  372  180  192  259  114 56 23 31 35
Øst-Europa ellers 2 896 1 908  807 1 101  988  412  176  191 81  128
                     
Afrika i alt 16 327 6 922 1 967 4 955 9 405 2 904 1 466 4 025  295  715
Somalia 5 328 1 600  638  962 3 728 1 255  404 1 776 75  218
Marokko 4 577 2 282  519 1 763 2 295  538  350 1 194 62  151
Etiopia 1 478  659  169  490  819  281  162  270 43 63
Ghana  592  256 53  203  336 80 83  111 18 44
Gambia  721  334 74  260  387  126 82  120 28 31
Afrika ellers 3 631 1 791  514 1 277 1 840  624  385  554 69  208
                     
Asia med Tyrkia i alt 50 408 31 755 12 361 19 394 18 653 7 355 2 767 5 922  557 2 052
Pakistan 18 005 12 125 4 949 7 176 5 880 1 999  725 2 322  139  695
Vietnam 4 307 2 591  927 1 664 1 716  744  299  398 26  249
Irak 3 355  786  328  458 2 569 1 177  350  899 24  119
Iran 3 819 2 003  779 1 224 1 816  708  301  556 55  196
Tyrkia 4 597 2 806  778 2 028 1 791  644  285  665 53  144
Sri Lanka 5 719 4 545 1 348 3 197 1 174  534  193  216 51  180
India 2 939 2 196 1 089 1 107  743  334 85  172 21  131
Afghanistan  427  140 48 92  287  119 21  109 10 28
Asia ellers 7 240 4 563 2 115 2 448 2 677 1 096  508  585  178  310
                     
Nord-Amerika i alt 1 665 1 160  744  416  505  293  100 24 29 59
                     
Sør- og Mellom-Amerika i alt 3 266 1 755  609 1 146 1 511  656  280  311 76  188
Chile 1 653  884  226  658  769  313  152  157 39  108
Sør- og Mellom-Amerika ellers 1 613  871  383  488  742  343  128  154 37 80
                     
Oseania i alt  223  152 89 63 71 36 20 2 7 6
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller