Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

9   Bosatte i privatboliger, etter eie-/leieform og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. Hele landet. 3. november 2001
Landbakgrunn I alt Boligen eies Boligen leies
I alt Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap I alt Av privatperson Av boligselskap Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilkår
I alt 4 485 945    3 685 160    3 171 231  513 929    800 785  451 086 73 915  118 505 39 378  117 901
                     
Norge 4 180 603 3 505 155 3 051 424  453 731  675 448  395 769 59 938 80 933 32 637  106 171
                     
Utlandet i alt  305 342  180 005  119 807 60 198  125 337 55 317 13 977 37 572 6 741 11 730
Vest-Europa i alt 86 500 58 447 48 132 10 315 28 053 16 681 3 058 2 398 3 259 2 657
Sverige 22 573 14 013 11 392 2 621 8 560 5 363 1 176  593  718  710
Danmark 19 012 13 887 11 466 2 421 5 125 3 050  514  406  640  515
Storbritannia 10 711 8 068 6 789 1 279 2 643 1 596  214  204  374  255
Tyskland 9 807 6 755 5 669 1 086 3 052 1 703  257  388  355  349
Vest-Europa ellers 24 397 15 724 12 816 2 908 8 673 4 969  897  807 1 172  828
                     
Øst-Europa unntatt Tyrkia i alt 48 530 27 992 18 889 9 103 20 538 8 677 1 982 7 060  908 1 911
Jugoslavia 13 916 7 833 4 795 3 038 6 083 2 313  492 2 455  172  651
Bosnia-Hercegovina 13 089 6 292 4 176 2 116 6 797 2 638  640 3 043  105  371
Polen 6 640 4 953 3 446 1 507 1 687  908  199  245  134  201
Russland 4 429 2 625 2 096  529 1 804  917  216  264  178  229
Øst-Europa ellers 10 456 6 289 4 376 1 913 4 167 1 901  435 1 053  319  459
                     
Afrika i alt 31 359 11 838 5 145 6 693 19 521 6 202 2 523 8 657  582 1 557
Somalia 10 892 2 609 1 179 1 430 8 283 2 549  817 4 315  122  480
Marokko 5 916 2 879  935 1 944 3 037  890  452 1 418 88  189
Etiopia 3 118 1 079  423  656 2 039  672  293  835 64  175
Ghana 1 356  643  263  380  713  180  146  236 47  104
Gambia 1 058  501  162  339  557  198 94  188 36 41
Afrika ellers 9 019 4 127 2 183 1 944 4 892 1 713  721 1 665  225  568
                     
Asia med Tyrkia i alt  118 260 68 424 38 256 30 168 49 836 19 887 5 599 18 121 1 440 4 789
Pakistan 24 288 16 285 7 898 8 387 8 003 2 959  856 3 004  187  997
Vietnam 16 277 10 366 6 076 4 290 5 911 2 490  747 1 849  122  703
Irak 13 201 2 451 1 554  897 10 750 4 147  976 5 062  100  465
Iran 11 606 5 680 3 197 2 483 5 926 2 111  654 2 543  160  458
Tyrkia 11 323 7 016 2 955 4 061 4 307 1 774  538 1 518  135  342
Sri Lanka 10 815 7 578 3 413 4 165 3 237 1 446  434  827  133  397
India 6 371 4 726 3 175 1 551 1 645  714  181  365 80  305
Afghanistan 2 073  395  206  189 1 678  476 53 1 039 28 82
Asia ellers 22 306 13 927 9 782 4 145 8 379 3 770 1 160 1 914  495 1 040
                     
Nord-Amerika i alt 8 074 5 781 4 850  931 2 293 1 338  223  184  274  274
                     
Sør- og Mellom-Amerika i alt 11 702 6 908 4 035 2 873 4 794 2 364  562 1 130  227  511
Chile 6 612 3 975 2 055 1 920 2 637 1 256  314  686 94  287
Sør- og Mellom-Amerika ellers 5 090 2 933 1 980  953 2 157 1 108  248  444  133  224
                     
Oseania i alt  917  615  500  115  302  168 30 22 51 31
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller