Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

6   Bosatte i privatboliger, etter bygningstype, bostedskommunens sentralitet og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. Hele landet. 3. november 2001. Prosent
  I alt Bygningstype
  Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus, tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning
Hele landet          
I alt  100,0 63,8 20,2 12,8 3,2
           
Norge  100,0 66,0 19,9 11,1 3,0
Utlandet i alt  100,0 34,0 23,3 36,6 6,1
Vestlige land  100,0 51,3 22,9 21,2 4,6
Ikke-vestlige land  100,0 26,1 23,4 43,6 6,8
           
Særlige sentrale kommuner          
I alt  100,0 51,2 24,2 21,0 3,5
Norge  100,0 53,8 24,5 18,4 3,3
Utlandet i alt  100,0 25,8 21,7 46,9 5,6
Vestlige land  100,0 41,8 24,6 29,0 4,6
Ikke-vestlige land  100,0 19,3 20,5 54,2 6,0
           
Sentrale kommuner          
I alt  100,0 73,3 18,4 5,0 3,3
Norge  100,0 74,3 17,9 4,7 3,0
Utlandet i alt  100,0 52,0 29,1 10,3 8,5
Vestlige land  100,0 66,9 21,8 6,5 4,8
Ikke-vestlige land  100,0 43,7 33,2 12,5 10,6
           
Mindre sentrale kommuner          
I alt  100,0 79,4 15,8 2,3 2,4
Norge  100,0 80,2 15,3 2,2 2,2
Utlandet i alt  100,0 56,1 30,2 6,5 7,2
Vestlige land  100,0 73,8 19,3 2,9 3,9
Ikke-vestlige land  100,0 46,1 36,4 8,6 9,0
           
Minst sentrale kommuner          
I alt  100,0 86,7 9,9 0,8 2,5
Norge  100,0 87,3 9,5 0,8 2,4
Utlandet i alt  100,0 68,8 22,3 2,6 6,3
Vestlige land  100,0 80,6 13,7 0,9 4,8
Ikke-vestlige land  100,0 59,7 29,0 3,9 7,4
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller