Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

1   Folkemengde, etter husholdningstype og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. Hele landet. 3. november 2001
Landbakgrunn I alt Privathusholdninger Andre husholdninger
I alt Enfamiliehusholdninger Flerfamiliehusholdninger med og uten barn
I alt Aleneboende Par2 uten ugifte hjemmeboende barn Par2 med barn (yngste barn 0-17 år) Mor/far med barn (yngste barn 0-17 år) Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over)
I alt 4 520 947    4 485 945    4 278 834  739 563  824 832 1 860 522  280 162  573 755  207 111 35 002
                     
Norge 4 213 233 4 180 603 3 998 959  682 873  783 408 1 721 303  258 045  553 330  181 644 32 630
                     
Utlandet i alt  307 714  305 342  279 875 56 690 41 424  139 219 22 117 20 425 25 467 2 372
Vest-Europa i alt 87 140 86 500 82 137 22 544 20 207 28 865 3 393 7 128 4 363  640
Sverige 22 759 22 573 21 362 6 787 5 021 7 256  891 1 407 1 211  186
Danmark 19 117 19 012 18 113 4 787 5 567 5 497  585 1 677  899  105
Storbritannia 10 794 10 711 10 264 2 505 2 511 3 810  316 1 122  447 83
Tyskland 9 911 9 807 9 373 2 629 2 471 3 054  333  886  434  104
Vest-Europa ellers 24 559 24 397 23 025 5 836 4 637 9 248 1 268 2 036 1 372  162
                     
Øst-Europa unntatt Tyrkia i alt 49 094 48 530 44 162 6 953 6 412 23 232 3 203 4 362 4 368  564
Jugoslavia 14 332 13 916 12 835 1 425 1 005 8 639 1 106  660 1 081  416
Bosnia-Hercegovina 13 121 13 089 11 592 1 462 1 515 6 235  688 1 692 1 497 32
Polen 6 670 6 640 6 227 1 107 1 119 2 608  546  847  413 30
Russland 4 442 4 429 4 057  813  891 1 746  323  284  372 13
Øst-Europa ellers 10 529 10 456 9 451 2 146 1 882 4 004  540  879 1 005 73
                     
Afrika i alt 31 772 31 359 28 776 7 525 1 948 13 094 5 445  764 2 583  413
Somalia 11 130 10 892 9 828 2 950  188 3 397 3 207 86 1 064  238
Marokko 5 944 5 916 5 390  816  499 3 493  382  200  526 28
Etiopia 3 159 3 118 2 914  972  202 1 130  530 80  204 41
Ghana 1 366 1 356 1 274  271  118  702  160 23 82 10
Gambia 1 065 1 058  970  272 76  413  191 18 88 7
Afrika ellers 9 108 9 019 8 400 2 244  865 3 959  975  357  619 89
                     
Asia med Tyrkia i alt  118 801  118 260  105 495 15 399 9 070 66 087 8 309 6 630 12 765  541
Pakistan 24 343 24 288 20 607 1 591 1 269 15 224 1 132 1 391 3 681 55
Vietnam 16 306 16 277 14 043 1 866  895 8 298 1 637 1 347 2 234 29
Irak 13 385 13 201 12 423 3 941  547 6 881  904  150  778  184
Iran 11 690 11 606 10 732 2 115  867 5 790 1 248  712  874 84
Tyrkia 11 352 11 323 10 251  960  909 7 082  772  528 1 072 29
Sri Lanka 10 850 10 815 9 700 1 070  753 7 267  287  323 1 115 35
India 6 384 6 371 5 468  619  519 3 537  258  535  903 13
Afghanistan 2 092 2 073 1 826  340 31 1 119  259 77  247 19
Asia ellers 22 399 22 306 20 445 2 897 3 280 10 889 1 812 1 567 1 861 93
                     
Nord-Amerika i alt 8 228 8 074 7 669 2 042 2 113 2 726  212  576  405  154
                     
Sør- og Mellom-Amerika i alt 11 757 11 702 10 790 2 018 1 458 4 880 1 528  906  912 55
Chile 6 640 6 612 6 064 1 038  518 2 901  997  610  548 28
Sør- og Mellom-Amerika ellers 5 117 5 090 4 726  980  940 1 979  531  296  364 27
                     
Oseania i alt  922  917  846  209  216  335 27 59 71 5
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
2  Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.

Standardtegn i tabeller