Statistisk sentralbyrå

Folke- og boligtellingen. Husholdninger

14 Privathusholdninger, etter alder1 på eldste person, barn i husholdningen og antall personbiler husholdningen disponerer. 2001 og 2011
  2001 2011
  I alt Antall biler som disponeres I alt Antall biler som disponeres
  Ingen bil 1 bil 2 biler eller flere Ingen bil 1 bil 2 biler eller flere
I alt 1 961 548  582 485  908 658  470 405 2 224 151  616 830  972 378  634 943
                 
Eldste person under 25 år 73 471 56 032 15 287 2 152  108 031 80 244 23 069 4 718
Husholdninger uten barn 0-17 år 63 681 49 761 12 307 1 613 98 708 75 164 19 912 3 632
Husholdninger med barn 0-17 år 9 790 6 271 2 980  539 9 323 5 080 3 157 1 086
Eldste person 25-34 år  335 093  113 178  165 652 56 263  338 016  142 419  139 154 56 443
Husholdninger uten barn 0-17 år  195 333 88 621 87 587 19 125  224 179  120 039 84 088 20 052
Husholdninger med barn 0-17 år  139 760 24 557 78 065 37 138  113 837 22 380 55 066 36 391
Eldste person 35-44 år  387 382 74 118  198 326  114 938  423 264 89 447  192 817  141 000
Husholdninger uten barn 0-17 år  127 885 47 882 62 345 17 658  151 954 61 667 69 436 20 851
Husholdninger med barn 0-17 år  259 497 26 236  135 981 97 280  271 310 27 780  123 381  120 149
Eldste person 45-69 år  773 121  136 146  368 854  268 121  965 220  152 950  428 991  383 279
Husholdninger uten barn 0-17 år  606 192  123 567  293 911  188 714  735 025  136 790  342 280  255 955
Husholdninger med barn 0-17 år  166 929 12 579 74 943 79 407  230 195 16 160 86 711  127 324
Eldste person 70-79 år  228 245 89 774  115 583 22 888  212 608 51 995  121 847 38 766
Husholdninger uten barn 0-17 år  225 451 89 538  114 609 21 304  208 554 51 718  120 813 36 023
Husholdninger med barn 0-17 år 2 794  236  974 1 584 4 054  277 1 034 2 743
Eldste person 80 år eller over  164 236  113 237 44 956 6 043  177 012 99 775 66 500 10 737
Husholdninger uten barn 0-17 år  162 770  113 145 44 410 5 215  175 068 99 670 65 925 9 473
Husholdninger med barn 0-17 år 1 466 92  546  828 1 944  105  575 1 264
1  I FoB2011 er personer gruppert etter alder på tellingstidspunkt (19. november). Ved tellingen i 2001 er alder ved utgangen av året benyttet

Standardtegn i tabeller