Statistisk sentralbyrå

Folke- og boligtellingen. Husholdninger

9 Privathusholdninger og personer i privathusholdninger, etter husholdningsstørresle og alder1 på eldste person i husholdningen. 2001 og 2011. Antall og prosent
Husholdningsstørrelse Privathusholdninger Personer
2001 2011 2001 2011
Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
I alt 1 961 548  100,0 2 224 151  100,0 4 485 945  100,0 4 927 467  100,0
                 
En person  739 563 37,7  880 340 39,6  739 563 16,5  880 340 17,9
Alder                
0-24 år 55 528 2,8 85 109 3,8 55 528 1,2 85 109 1,7
25-34 år  143 616 7,3  167 776 7,5  143 616 3,2  167 776 3,4
35-44 år 95 885 4,9  115 227 5,2 95 885 2,1  115 227 2,3
45-69 år  220 921 11,3  300 314 13,5  220 921 4,9  300 314 6,1
70-79 år  113 936 5,8 95 697 4,3  113 936 2,5 95 697 1,9
80 år og over  109 677 5,6  116 217 5,2  109 677 2,4  116 217 2,4
                 
To personer  535 247 27,3  625 202 28,1 1 070 494 23,9 1 250 404 25,4
Alder                
0-24 år 13 254 0,7 17 798 0,8 26 508 0,6 35 596 0,7
25-34 år 70 782 3,6 71 349 3,2  141 564 3,2  142 698 2,9
35-44 år 49 219 2,5 62 561 2,8 98 438 2,2  125 122 2,5
45-69 år  255 089 13,0  317 696 14,3  510 178 11,4  635 392 12,9
70-79 år 99 461 5,1  102 388 4,6  198 922 4,4  204 776 4,2
80 år og over 47 442 2,4 53 410 2,4 94 884 2,1  106 820 2,2
                 
Tre eller flere personer  686 738 35,0  718 609 32,3 2 675 888 59,7 2 796 723 56,8
Alder                
0-24 år 4 689 0,2 5 124 0,2 14 854 0,3 16 216 0,3
25-34 år  120 695 6,2 98 891 4,4  444 355 9,9  357 270 7,3
35-44 år  242 278 12,4  245 476 11,0 1 007 530 22,5 1 002 457 20,3
45-69 år  297 111 15,1  347 210 15,6 1 130 727 25,2 1 340 095 27,2
70-79 år 14 848 0,8 14 523 0,7 52 261 1,2 53 329 1,1
80 år og over 7 117 0,4 7 385 0,3 26 161 0,6 27 356 0,6
1  I FoB2011 er personer gruppert etter alder på tellingstidspunkt (19. november). Ved tellingen i 2001 er alder ved utgangen av året benyttet

Standardtegn i tabeller