Statistisk sentralbyrå

Folke- og boligtellingen. Husholdninger

2 Privathusholdninger og personer per privathusholdning, etter fylke. 1960, 1970, 1980, 1990, 2001 og 2011
Fylke Antall privathusholdninger Personer per privathusholdning
1960 1970 1980 1990 2001 2011 1960 1970 1980 1990 2001 2011
Hele landet 1 077 168 1 296 734 1 523 508 1 751 363 1 961 548 2 224 151 3,3 2,9 2,7 2,4 2,3 2,2
                         
01 Østfold 65 430 76 033 87 389 99 070  111 147  124 639 3,1 2,9 2,6 2,4 2,3 2,2
02 Akershus 72 224  104 015  131 371  166 542  195 008  232 682 3,2 3,1 2,8 2,5 2,4 2,4
03 Oslo  169 648  196 463  222 291  244 440  266 856  316 423 2,7 2,4 2,0 1,9 1,9 1,9
04 Hedmark 51 921 59 539 68 900 76 203 82 710 87 648 3,4 3,0 2,7 2,4 2,3 2,2
05 Oppland 48 536 56 708 64 897 72 988 79 437 84 275 3,4 3,0 2,7 2,5 2,3 2,2
06 Buskerud 59 198 69 395 80 742 92 689  104 325  117 832 3,0 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2
07 Vestfold 50 952 59 650 69 736 81 866 94 339  106 187 3,1 2,9 2,6 2,4 2,3 2,2
08 Telemark 46 820 53 734 60 506 66 982 72 796 77 098 3,1 2,9 2,6 2,4 2,3 2,2
09 Aust-Agder 23 235 26 661 32 233 37 493 42 633 48 160 3,3 3,0 2,8 2,6 2,4 2,3
10 Vest-Agder 32 136 40 097 48 101 56 521 65 059 75 101 3,3 3,0 2,8 2,5 2,4 2,3
11 Rogaland 69 035 84 555  105 155  130 239  153 026  184 884 3,4 3,1 2,9 2,6 2,5 2,4
12 Hordaland 99 584  121 435  139 961  164 189  183 971  214 247 3,4 3,0 2,8 2,5 2,4 2,3
14 Sogn og Fjordane 25 166 29 809 34 875 38 908 42 867 44 375 3,9 3,3 3,0 2,7 2,5 2,4
15 Møre og Romsdal 58 438 69 984 79 953 88 988 99 671  109 085 3,6 3,2 2,9 2,6 2,4 2,3
16 Sør-Trøndelag 60 691 77 127 90 815  103 099  115 766  134 792 3,4 3,0 2,7 2,4 2,3 2,2
17 Nord-Trøndelag 31 799 36 307 42 873 47 983 52 550 56 705 3,6 3,2 2,9 2,6 2,4 2,3
18 Nordland 62 644 73 669 85 858 95 358  102 229  105 526 3,7 3,2 2,8 2,5 2,3 2,2
19 Troms Romsa 32 165 39 810 51 043 58 250 65 259 70 755 3,9 3,4 2,9 2,5 2,3 2,2
20 Finnmark Finnmárku 17 546 21 743 26 809 29 556 31 899 32 673 4,0 3,4 2,9 2,5 2,3 2,2
21 Svalbard1 . . . . . 1 064 . . . . . 1,6
1  Regionene 21 Svalbard og 21112112 Longyearbyen og Ny-Ålesund inngår som hhv fylke og kommune i tabellene selv om disse regionene ikke er fylke/kommune i lovens forstand

Standardtegn i tabeller