Statistisk sentralbyrå

Folke- og boligtellingen. Husholdninger

1 Folkemengde, etter kjønn, alder og husholdningsstatus. Antall og prosent. 2011
Husholdningsstatus I alt Menn Kvinner
I alt 0-19 år 20-29 år 30-66 år 67 år og over I alt 0-19 år 20-29 år 30-66 år 67 år og over
I alt 4 979 955 2 495 777  641 003  331 582 1 240 372  282 820 2 484 178  607 445  319 126 1 187 264  370 343
I privathusholdning 4 927 467 2 468 013  639 580  327 246 1 225 282  275 905 2 459 454  606 541  317 530 1 183 789  351 594
I enfamiliehusholdning 4 650 324 2 325 951  605 216  299 861 1 157 187  263 687 2 324 373  573 996  291 439 1 124 483  334 455
Aleneboende  880 340  445 607 5 317 97 550  274 575 68 165  434 733 5 500 71 247  180 933  177 053
Gift1 1 623 442  811 648 16 21 064  607 272  183 296  811 794  125 41 491  628 714  141 464
Samboer  533 740  266 835  487 53 295  203 714 9 339  266 905 1 846 73 774  184 623 6 662
Enslig mor/far  186 340 42 100 4  739 38 602 2 755  144 240  370 13 769  120 865 9 236
Sønn/datter 1 426 462  759 761  599 392  127 213 33 024  132  666 701  566 155 91 158 9 348 40
I flerfamiliehusholdning  277 143  142 162 34 364 27 385 68 095 12 218  135 081 32 545 26 091 59 306 17 139
Ikke i privathusholdning 52 488 27 764 1 423 4 336 15 090 6 915 24 724  904 1 596 3 475 18 749
  Prosent
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
I privathusholdning 98,9 98,9 99,8 98,7 98,8 97,6 99,0 99,9 99,5 99,7 94,9
I enfamiliehusholdning 93,4 93,2 94,4 90,4 93,3 93,2 93,6 94,5 91,3 94,7 90,3
Aleneboende 17,7 17,9 0,8 29,4 22,1 24,1 17,5 0,9 22,3 15,2 47,8
Gift1 32,6 32,5 0,0 6,4 49,0 64,8 32,7 0,0 13,0 53,0 38,2
Samboer 10,7 10,7 0,1 16,1 16,4 3,3 10,7 0,3 23,1 15,6 1,8
Enslig mor/far 3,7 1,7 0,0 0,2 3,1 1,0 5,8 0,1 4,3 10,2 2,5
Sønn/datter 28,6 30,4 93,5 38,4 2,7 0,0 26,8 93,2 28,6 0,8 0,0
I flerfamiliehusholdning 5,6 5,7 5,4 8,3 5,5 4,3 5,4 5,4 8,2 5,0 4,6
Ikke i privathusholdning 1,1 1,1 0,2 1,3 1,2 2,4 1,0 0,1 0,5 0,3 5,1
1  Gifte inkluderer også registrerte partnere

Standardtegn i tabeller