Statistisk sentralbyrå

Folke- og boligtellingen, hovedtall

3 Folkemengde ved folketellingene i 2001 og 2011 i fylker og kommuner
Nr. Fylke
Komune
Folkemengde Endring 2001-2011
2001 2011 Absolutte tall Prosent
Hele landet 4 520 947 4 979 955  459 008 10,2
         
01 Østfold  252 520  278 014 25 494 10,1
02 Akershus  476 440  554 881 78 441 16,5
03 Oslo  512 093  612 314  100 221 19,6
04 Hedmark  187 878  192 722 4 844 2,6
05 Oppland  183 302  187 019 3 717 2,0
06 Buskerud  239 591  264 742 25 151 10,5
07 Vestfold  216 333  236 120 19 787 9,1
08 Telemark  165 732  169 930 4 198 2,5
09 Aust-Agder  102 848  111 370 8 522 8,3
10 Vest-Agder  157 697  174 184 16 487 10,5
11 Rogaland  380 913  442 265 61 352 16,1
12 Hordaland  437 766  489 786 52 020 11,9
14 Sogn og Fjordane  107 261  108 124  863 0,8
15 Møre og Romsdal  243 888  256 381 12 493 5,1
16 Sør-Trøndelag  266 098  297 584 31 486 11,8
17 Nord-Trøndelag  127 444  133 104 5 660 4,4
18 Nordland  237 561  237 856  295 0,1
19 Troms Romsa  151 646  158 147 6 501 4,3
20 Finnmark Finnmárku 73 936 73 694 -242 -0,3
21 Svalbard1 . 1 718 1 718 .
         
01 Østfold  252 520  278 014 25 494 10,1
0101 Halden 27 217 29 534 2 317 8,5
0104 Moss 27 329 30 705 3 376 12,4
0105 Sarpsborg 48 481 53 290 4 809 9,9
0106 Fredrikstad 68 479 75 532 7 053 10,3
0111 Hvaler 3 580 4 194  614 17,2
0118 Aremark 1 429 1 425 -4 -0,3
0119 Marker 3 332 3 513  181 5,4
0121 Rømskog  657  689 32 4,9
0122 Trøgstad 4 940 5 192  252 5,1
0123 Spydeberg 4 675 5 337  662 14,2
0124 Askim 13 674 15 046 1 372 10,0
0125 Eidsberg 9 876 11 051 1 175 11,9
0127 Skiptvet 3 257 3 617  360 11,1
0128 Rakkestad 7 143 7 679  536 7,5
0135 Råde 6 349 6 991  642 10,1
0136 Rygge 13 523 14 637 1 114 8,2
0137 Våler 4 122 4 682  560 13,6
0138 Hobøl 4 457 4 900  443 9,9
         
02 Akershus  476 440  554 881 78 441 16,5
0211 Vestby 12 458 15 095 2 637 21,2
0213 Ski 25 702 28 905 3 203 12,5
0214 Ås 14 064 17 249 3 185 22,6
0215 Frogn 12 980 15 103 2 123 16,4
0216 Nesodden 15 759 17 762 2 003 12,7
0217 Oppegård 23 101 25 420 2 319 10,0
0219 Bærum  101 505  114 090 12 585 12,4
0220 Asker 49 869 56 419 6 550 13,1
0221 Aurskog-Høland 12 977 14 851 1 874 14,4
0226 Sørum 12 340 16 029 3 689 29,9
0227 Fet 9 343 10 610 1 267 13,6
0228 Rælingen 14 677 16 145 1 468 10,0
0229 Enebakk 8 955 10 472 1 517 16,9
0230 Lørenskog 29 709 33 715 4 006 13,5
0231 Skedsmo 39 846 49 557 9 711 24,4
0233 Nittedal 19 119 21 418 2 299 12,0
0234 Gjerdrum 4 745 6 147 1 402 29,5
0235 Ullensaker 21 825 30 931 9 106 41,7
0236 Nes 17 396 19 405 2 009 11,5
0237 Eidsvoll 18 006 21 561 3 555 19,7
0238 Nannestad 9 427 11 333 1 906 20,2
0239 Hurdal 2 637 2 664 27 1,0
         
03 Oslo  512 093  612 314  100 221 19,6
0301 Oslo  512 093  612 314  100 221 19,6
         
04 Hedmark  187 878  192 722 4 844 2,6
0402 Kongsvinger 17 329 17 549  220 1,3
0403 Hamar 26 989 29 040 2 051 7,6
0412 Ringsaker 31 701 33 138 1 437 4,5
0415 Løten 7 289 7 477  188 2,6
0417 Stange 18 022 19 221 1 199 6,7
0418 Nord-Odal 5 063 5 129 66 1,3
0419 Sør-Odal 7 470 7 852  382 5,1
0420 Eidskog 6 427 6 285 -142 -2,2
0423 Grue 5 433 5 006 -427 -7,9
0425 Åsnes 8 028 7 612 -416 -5,2
0426 Våler 4 013 3 861 -152 -3,8
0427 Elverum 18 458 20 097 1 639 8,9
0428 Trysil 7 054 6 750 -304 -4,3
0429 Åmot 4 409 4 336 -73 -1,7
0430 Stor-Elvdal 2 917 2 683 -234 -8,0
0432 Rendalen 2 237 1 962 -275 -12,3
0434 Engerdal 1 514 1 386 -128 -8,5
0436 Tolga 1 810 1 692 -118 -6,5
0437 Tynset 5 417 5 555  138 2,5
0438 Alvdal 2 394 2 415 21 0,9
0439 Folldal 1 760 1 640 -120 -6,8
0441 Os 2 144 2 036 -108 -5,0
         
05 Oppland  183 302  187 019 3 717 2,0
0501 Lillehammer 24 776 26 742 1 966 7,9
0502 Gjøvik 27 102 29 180 2 078 7,7
0511 Dovre 2 893 2 738 -155 -5,4
0512 Lesja 2 229 2 198 -31 -1,4
0513 Skjåk 2 385 2 300 -85 -3,6
0514 Lom 2 547 2 376 -171 -6,7
0515 Vågå 3 831 3 734 -97 -2,5
0516 Nord-Fron 5 887 5 820 -67 -1,1
0517 Sel 6 175 6 005 -170 -2,8
0519 Sør-Fron 3 319 3 206 -113 -3,4
0520 Ringebu 4 702 4 578 -124 -2,6
0521 Øyer 4 924 5 092  168 3,4
0522 Gausdal 6 204 6 167 -37 -0,6
0528 Østre Toten 14 165 14 757  592 4,2
0529 Vestre Toten 13 186 12 927 -259 -2,0
0532 Jevnaker 6 208 6 471  263 4,2
0533 Lunner 8 437 8 750  313 3,7
0534 Gran 13 052 13 467  415 3,2
0536 Søndre Land 6 103 5 760 -343 -5,6
0538 Nordre Land 6 886 6 758 -128 -1,9
0540 Sør-Aurdal 3 361 3 147 -214 -6,4
0541 Etnedal 1 434 1 400 -34 -2,4
0542 Nord-Aurdal 6 525 6 424 -101 -1,5
0543 Vestre Slidre 2 265 2 239 -26 -1,1
0544 Øystre Slidre 3 061 3 173  112 3,7
0545 Vang 1 645 1 610 -35 -2,1
         
06 Buskerud  239 591  264 742 25 151 10,5
0602 Drammen 55 791 64 528 8 737 15,7
0604 Kongsberg 22 606 25 463 2 857 12,6
0605 Ringerike 27 967 29 218 1 251 4,5
0612 Hole 5 091 6 328 1 237 24,3
0615 Flå 1 065 1 028 -37 -3,5
0616 Nes 3 474 3 449 -25 -0,7
0617 Gol 4 412 4 585  173 3,9
0618 Hemsedal 1 930 2 223  293 15,2
0619 Ål 4 718 4 731 13 0,3
0620 Hol 4 582 4 469 -113 -2,5
0621 Sigdal 3 553 3 524 -29 -0,8
0622 Krødsherad 2 236 2 186 -50 -2,2
0623 Modum 12 490 13 095  605 4,8
0624 Øvre Eiker 15 191 17 379 2 188 14,4
0625 Nedre Eiker 20 898 23 204 2 306 11,0
0626 Lier 21 561 24 080 2 519 11,7
0627 Røyken 16 711 19 538 2 827 16,9
0628 Hurum 8 554 9 161  607 7,1
0631 Flesberg 2 532 2 633  101 4,0
0632 Rollag 1 472 1 391 -81 -5,5
0633 Nore og Uvdal 2 757 2 529 -228 -8,3
         
07 Vestfold  216 333  236 120 19 787 9,1
0701 Horten 24 272 26 271 1 999 8,2
0702 Holmestrand 9 423 10 216  793 8,4
0704 Tønsberg 35 295 40 643 5 348 15,2
0706 Sandefjord 40 054 44 095 4 041 10,1
0709 Larvik 40 781 42 867 2 086 5,1
0711 Svelvik 6 438 6 568  130 2,0
0713 Sande 7 525 8 674 1 149 15,3
0714 Hof 3 028 3 057 29 1,0
0716 Re 8 154 8 900  746 9,1
0719 Andebu 4 815 5 434  619 12,9
0720 Stokke 9 802 11 181 1 379 14,1
0722 Nøtterøy 19 820 20 988 1 168 5,9
0723 Tjøme 4 535 4 806  271 6,0
0728 Lardal 2 391 2 420 29 1,2
         
08 Telemark  165 732  169 930 4 198 2,5
0805 Porsgrunn 33 161 35 227 2 066 6,2
0806 Skien 49 905 52 421 2 516 5,0
0807 Notodden 12 343 12 461  118 1,0
0811 Siljan 2 327 2 434  107 4,6
0814 Bamble 14 176 14 106 -70 -0,5
0815 Kragerø 10 610 10 689 79 0,7
0817 Drangedal 4 190 4 127 -63 -1,5
0819 Nome 6 653 6 574 -79 -1,2
0821 Bø 5 159 5 753  594 11,5
0822 Sauherad 4 364 4 314 -50 -1,1
0826 Tinn 6 490 5 992 -498 -7,7
0827 Hjartdal 1 637 1 607 -30 -1,8
0828 Seljord 2 944 2 962 18 0,6
0829 Kviteseid 2 662 2 487 -175 -6,6
0830 Nissedal 1 440 1 429 -11 -0,8
0831 Fyresdal 1 334 1 347 13 1,0
0833 Tokke 2 482 2 299 -183 -7,4
0834 Vinje 3 855 3 701 -154 -4,0
         
09 Aust-Agder  102 848  111 370 8 522 8,3
0901 Risør 7 035 6 891 -144 -2,0
0904 Grimstad 18 271 21 276 3 005 16,4
0906 Arendal 39 537 42 776 3 239 8,2
0911 Gjerstad 2 481 2 480 -1 0,0
0912 Vegårshei 1 827 1 928  101 5,5
0914 Tvedestrand 5 958 5 991 33 0,6
0919 Froland 4 612 5 254  642 13,9
0926 Lillesand 8 920 9 859  939 10,5
0928 Birkenes 4 307 4 839  532 12,4
0929 Åmli 1 854 1 818 -36 -1,9
0935 Iveland 1 107 1 297  190 17,2
0937 Evje og Hornnes 3 322 3 484  162 4,9
0938 Bygland 1 327 1 220 -107 -8,1
0940 Valle 1 438 1 291 -147 -10,2
0941 Bykle  852  966  114 13,4
         
10 Vest-Agder  157 697  174 184 16 487 10,5
1001 Kristiansand 73 797 83 246 9 449 12,8
1002 Mandal 13 381 15 127 1 746 13,0
1003 Farsund 9 502 9 425 -77 -0,8
1004 Flekkefjord 8 846 9 042  196 2,2
1014 Vennesla 12 307 13 533 1 226 10,0
1017 Songdalen 5 522 6 150  628 11,4
1018 Søgne 9 214 10 819 1 605 17,4
1021 Marnardal 2 175 2 281  106 4,9
1026 Åseral  903  905 2 0,2
1027 Audnedal 1 552 1 688  136 8,8
1029 Lindesnes 4 432 4 754  322 7,3
1032 Lyngdal 7 179 7 904  725 10,1
1034 Hægebostad 1 620 1 659 39 2,4
1037 Kvinesdal 5 509 5 834  325 5,9
1046 Sirdal 1 758 1 817 59 3,4
         
11 Rogaland  380 913  442 265 61 352 16,1
1101 Eigersund 13 317 14 458 1 141 8,6
1102 Sandnes 54 795 67 599 12 804 23,4
1103 Stavanger  109 566  127 347 17 781 16,2
1106 Haugesund 30 705 35 063 4 358 14,2
1111 Sokndal 3 316 3 253 -63 -1,9
1112 Lund 3 135 3 187 52 1,7
1114 Bjerkreim 2 467 2 719  252 10,2
1119 Hå 14 163 17 185 3 022 21,3
1120 Klepp 13 973 17 699 3 726 26,7
1121 Time 13 560 16 695 3 135 23,1
1122 Gjesdal 9 099 10 749 1 650 18,1
1124 Sola 19 193 23 802 4 609 24,0
1127 Randaberg 8 879 10 232 1 353 15,2
1129 Forsand 1 056 1 189  133 12,6
1130 Strand 10 199 11 517 1 318 12,9
1133 Hjelmeland 2 709 2 805 96 3,5
1134 Suldal 3 981 3 827 -154 -3,9
1135 Sauda 4 943 4 748 -195 -3,9
1141 Finnøy 2 833 2 941  108 3,8
1142 Rennesøy 3 234 4 343 1 109 34,3
1144 Kvitsøy  524  520 -4 -0,8
1145 Bokn  766  853 87 11,4
1146 Tysvær 9 026 10 474 1 448 16,0
1149 Karmøy 37 083 40 439 3 356 9,0
1151 Utsira  235  220 -15 -6,4
1154 Vindafjord 4 822 . . .
1159 Ølen 3 334 . . .
1160 Vindafjord . 8 401 . .
         
12 Hordaland  437 766  489 786 52 020 11,9
1201 Bergen  232 989  263 400 30 411 13,1
1211 Etne 3 974 3 955 -19 -0,5
1216 Sveio 4 681 5 236  555 11,9
1219 Bømlo 10 890 11 492  602 5,5
1221 Stord 16 181 17 962 1 781 11,0
1222 Fitjar 2 926 2 938 12 0,4
1223 Tysnes 2 843 2 762 -81 -2,8
1224 Kvinnherad 13 134 13 288  154 1,2
1227 Jondal 1 117 1 050 -67 -6,0
1228 Odda 7 572 6 935 -637 -8,4
1231 Ullensvang 3 575 3 419 -156 -4,4
1232 Eidfjord  962  962 0 0,0
1233 Ulvik 1 201 1 109 -92 -7,7
1234 Granvin 1 046  922 -124 -11,9
1235 Voss 13 755 13 958  203 1,5
1238 Kvam 8 511 8 508 -3 0,0
1241 Fusa 3 722 3 803 81 2,2
1242 Samnanger 2 342 2 409 67 2,9
1243 Os 14 075 17 648 3 573 25,4
1244 Austevoll 4 450 4 776  326 7,3
1245 Sund 5 252 6 381 1 129 21,5
1246 Fjell 18 896 22 675 3 779 20,0
1247 Askøy 20 540 26 139 5 599 27,3
1251 Vaksdal 4 190 4 134 -56 -1,3
1252 Modalen  347  370 23 6,6
1253 Osterøy 7 103 7 522  419 5,9
1256 Meland 5 562 6 967 1 405 25,3
1259 Øygarden 3 763 4 414  651 17,3
1260 Radøy 4 603 4 941  338 7,3
1263 Lindås 12 606 14 664 2 058 16,3
1264 Austrheim 2 521 2 782  261 10,4
1265 Fedje  681  578 -103 -15,1
1266 Masfjorden 1 756 1 687 -69 -3,9
         
14 Sogn og Fjordane  107 261  108 124  863 0,8
1401 Flora 11 350 11 622  272 2,4
1411 Gulen 2 478 2 314 -164 -6,6
1412 Solund  927  855 -72 -7,8
1413 Hyllestad 1 531 1 469 -62 -4,0
1416 Høyanger 4 631 4 223 -408 -8,8
1417 Vik 2 918 2 753 -165 -5,7
1418 Balestrand 1 502 1 344 -158 -10,5
1419 Leikanger 2 204 2 237 33 1,5
1420 Sogndal 6 581 7 337  756 11,5
1421 Aurland 1 812 1 711 -101 -5,6
1422 Lærdal 2 175 2 209 34 1,6
1424 Årdal 5 722 5 577 -145 -2,5
1426 Luster 4 962 5 033 71 1,4
1428 Askvoll 3 336 3 008 -328 -9,8
1429 Fjaler 2 920 2 785 -135 -4,6
1430 Gaular 2 828 2 836 8 0,3
1431 Jølster 2 975 3 046 71 2,4
1432 Førde 10 739 12 302 1 563 14,6
1433 Naustdal 2 748 2 703 -45 -1,6
1438 Bremanger 4 104 3 908 -196 -4,8
1439 Vågsøy 6 391 6 133 -258 -4,0
1441 Selje 3 023 2 830 -193 -6,4
1443 Eid 5 758 5 949  191 3,3
1444 Hornindal 1 198 1 214 16 1,3
1445 Gloppen 5 712 5 678 -34 -0,6
1449 Stryn 6 736 7 048  312 4,6
         
15 Møre og Romsdal  243 888  256 381 12 493 5,1
1502 Molde 23 876 25 461 1 585 6,6
1503 Kristiansund 17 020 . . .
1504 Ålesund 39 386 44 411 5 025 12,8
1505 Kristiansund . 23 775 . .
1511 Vanylven 3 899 3 388 -511 -13,1
1514 Sande 2 639 2 591 -48 -1,8
1515 Herøy 8 368 8 719  351 4,2
1516 Ulstein 6 650 7 811 1 161 17,5
1517 Hareid 4 784 4 996  212 4,4
1519 Volda 8 338 8 705  367 4,4
1520 Ørsta 10 237 10 378  141 1,4
1523 Ørskog 2 090 2 206  116 5,6
1524 Norddal 1 902 1 736 -166 -8,7
1525 Stranda 4 690 4 599 -91 -1,9
1526 Stordal 1 031 1 030 -1 -0,1
1528 Sykkylven 7 433 7 658  225 3,0
1529 Skodje 3 562 4 147  585 16,4
1531 Sula 7 216 8 249 1 033 14,3
1532 Giske 6 431 7 305  874 13,6
1534 Haram 8 748 8 960  212 2,4
1535 Vestnes 6 447 6 522 75 1,2
1539 Rauma 7 392 7 422 30 0,4
1543 Nesset 3 258 3 001 -257 -7,9
1545 Midsund 1 954 1 987 33 1,7
1546 Sandøy 1 309 1 315 6 0,5
1547 Aukra 3 034 3 285  251 8,3
1548 Fræna 8 949 9 494  545 6,1
1551 Eide 3 265 3 434  169 5,2
1554 Averøy 5 435 5 590  155 2,9
1556 Frei 5 216 . . .
1557 Gjemnes 2 624 2 578 -46 -1,8
1560 Tingvoll 3 140 3 089 -51 -1,6
1563 Sunndal 7 352 7 198 -154 -2,1
1566 Surnadal 6 229 5 942 -287 -4,6
1567 Rindal 2 133 2 081 -52 -2,4
1569 Aure 2 696 . . .
1571 Halsa 1 758 1 636 -122 -6,9
1572 Tustna 1 050 . . .
1573 Smøla 2 347 2 178 -169 -7,2
1576 Aure . 3 504 . .
         
16 Sør-Trøndelag  266 098  297 584 31 486 11,8
1601 Trondheim  151 198  176 133 24 935 16,5
1612 Hemne 4 286 4 222 -64 -1,5
1613 Snillfjord 1 058  985 -73 -6,9
1617 Hitra 4 066 4 404  338 8,3
1620 Frøya 4 108 4 361  253 6,2
1621 Ørland 5 087 5 106 19 0,4
1622 Agdenes 1 807 1 717 -90 -5,0
1624 Rissa 6 460 6 549 89 1,4
1627 Bjugn 4 691 4 597 -94 -2,0
1630 Åfjord 3 369 3 263 -106 -3,1
1632 Roan 1 111  979 -132 -11,9
1633 Osen 1 160 1 022 -138 -11,9
1634 Oppdal 6 370 6 752  382 6,0
1635 Rennebu 2 680 2 569 -111 -4,1
1636 Meldal 3 990 3 921 -69 -1,7
1638 Orkdal 10 383 11 437 1 054 10,2
1640 Røros 5 583 5 600 17 0,3
1644 Holtålen 2 193 2 012 -181 -8,3
1648 Midtre Gauldal 5 821 6 153  332 5,7
1653 Melhus 13 412 15 353 1 941 14,5
1657 Skaun 5 924 6 895  971 16,4
1662 Klæbu 5 030 5 910  880 17,5
1663 Malvik 11 435 12 745 1 310 11,5
1664 Selbu 3 958 4 033 75 1,9
1665 Tydal  918  866 -52 -5,7
         
17 Nord-Trøndelag  127 444  133 104 5 660 4,4
1702 Steinkjer 20 483 21 294  811 4,0
1703 Namsos 12 349 12 939  590 4,8
1711 Meråker 2 551 2 508 -43 -1,7
1714 Stjørdal 18 684 22 009 3 325 17,8
1717 Frosta 2 446 2 608  162 6,6
1718 Leksvik 3 533 3 521 -12 -0,3
1719 Levanger 17 580 18 902 1 322 7,5
1721 Verdal 13 670 14 353  683 5,0
1723 Mosvik2  926 . . .
1724 Verran 2 676 2 642 -34 -1,3
1725 Namdalseid 1 824 1 702 -122 -6,7
1729 Inderøy2 5 840 . . .
1736 Snåsa 2 347 2 158 -189 -8,1
1738 Lierne 1 561 1 401 -160 -10,2
1739 Røyrvik  565  485 -80 -14,2
1740 Namsskogan  968  918 -50 -5,2
1742 Grong 2 570 2 404 -166 -6,5
1743 Høylandet 1 309 1 268 -41 -3,1
1744 Overhalla 3 594 3 673 79 2,2
1748 Fosnes  770  676 -94 -12,2
1749 Flatanger 1 257 1 137 -120 -9,5
1750 Vikna 3 959 4 201  242 6,1
1751 Nærøy 5 292 5 056 -236 -4,5
1755 Leka  690  574 -116 -16,8
1756 Inderøy2 . 6 675 . .
         
18 Nordland  237 561  237 856  295 0,1
1804 Bodø3 41 716 48 317 6 601 15,8
1805 Narvik 18 533 18 446 -87 -0,5
1811 Bindal 1 879 1 567 -312 -16,6
1812 Sømna 2 111 2 031 -80 -3,8
1813 Brønnøy 7 554 7 787  233 3,1
1815 Vega 1 407 1 255 -152 -10,8
1816 Vevelstad  561  510 -51 -9,1
1818 Herøy 1 834 1 703 -131 -7,1
1820 Alstahaug 7 411 7 351 -60 -0,8
1822 Leirfjord 2 206 2 107 -99 -4,5
1824 Vefsn 13 481 13 264 -217 -1,6
1825 Grane 1 575 1 452 -123 -7,8
1826 Hattfjelldal 1 599 1 455 -144 -9,0
1827 Dønna 1 558 1 434 -124 -8,0
1828 Nesna 1 862 1 813 -49 -2,6
1832 Hemnes 4 574 4 583 9 0,2
1833 Rana 25 345 25 613  268 1,1
1834 Lurøy 2 071 1 935 -136 -6,6
1835 Træna  474  493 19 4,0
1836 Rødøy 1 509 1 322 -187 -12,4
1837 Meløy 6 812 6 630 -182 -2,7
1838 Gildeskål 2 277 2 006 -271 -11,9
1839 Beiarn 1 256 1 094 -162 -12,9
1840 Saltdal 4 863 4 719 -144 -3,0
1841 Fauske 9 620 9 482 -138 -1,4
1842 Skjerstad 1 082 . . .
1845 Sørfold 2 287 1 999 -288 -12,6
1848 Steigen 2 904 2 596 -308 -10,6
1849 Hamarøy 1 929 1 777 -152 -7,9
1850 Tysfjord 2 281 1 951 -330 -14,5
1851 Lødingen 2 365 2 171 -194 -8,2
1852 Tjeldsund 1 476 1 270 -206 -14,0
1853 Evenes 1 508 1 358 -150 -9,9
1854 Ballangen 2 684 2 610 -74 -2,8
1856 Røst  652  597 -55 -8,4
1857 Værøy  768  751 -17 -2,2
1859 Flakstad 1 541 1 381 -160 -10,4
1860 Vestvågøy 10 685 10 848  163 1,5
1865 Vågan 9 104 9 037 -67 -0,7
1866 Hadsel 8 138 7 920 -218 -2,7
1867 Bø 3 156 2 701 -455 -14,4
1868 Øksnes 4 681 4 445 -236 -5,0
1870 Sortland 9 409 9 960  551 5,9
1871 Andøy 5 531 5 003 -528 -9,5
1874 Moskenes 1 292 1 112 -180 -13,9
         
19 Troms Romsa  151 646  158 147 6 501 4,3
1901 Harstad 23 114 23 589  475 2,1
1902 Tromsø 60 418 68 881 8 463 14,0
1911 Kvæfjord 3 150 3 014 -136 -4,3
1913 Skånland 3 060 2 945 -115 -3,8
1915 Bjarkøy  554  459 -95 -17,1
1917 Ibestad 1 715 1 409 -306 -17,8
1919 Gratangen 1 299 1 125 -174 -13,4
1920 Lavangen 1 046 1 015 -31 -3,0
1922 Bardu 3 750 3 874  124 3,3
1923 Salangen 2 313 2 199 -114 -4,9
1924 Målselv 6 884 6 579 -305 -4,4
1925 Sørreisa 3 304 3 360 56 1,7
1926 Dyrøy 1 312 1 189 -123 -9,4
1927 Tranøy 1 677 1 516 -161 -9,6
1928 Torsken 1 136  894 -242 -21,3
1929 Berg 1 073  887 -186 -17,3
1931 Lenvik 11 100 11 307  207 1,9
1933 Balsfjord 5 652 5 478 -174 -3,1
1936 Karlsøy 2 482 2 360 -122 -4,9
1938 Lyngen 3 189 3 020 -169 -5,3
1939 Storfjord 1 862 1 899 37 2,0
1940 Gáivuotna Kåfjord 2 344 2 201 -143 -6,1
1941 Skjervøy 3 022 2 870 -152 -5,0
1942 Nordreisa 4 756 4 789 33 0,7
1943 Kvænangen 1 434 1 288 -146 -10,2
         
20 Finnmark Finnmárku 73 936 73 694 -242 -0,3
2002 Vardø 2 587 2 123 -464 -17,9
2003 Vadsø 6 149 6 128 -21 -0,3
2004 Hammerfest 9 066 9 927  861 9,5
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 3 049 2 918 -131 -4,3
2012 Alta 17 156 19 249 2 093 12,2
2014 Loppa 1 397 1 090 -307 -22,0
2015 Hasvik 1 197 1 000 -197 -16,5
2017 Kvalsund 1 092 1 001 -91 -8,3
2018 Måsøy 1 449 1 232 -217 -15,0
2019 Nordkapp 3 514 3 234 -280 -8,0
2020 Porsanger 4 364 3 956 -408 -9,3
2021 Kárásjohka Karasjok 2 859 2 752 -107 -3,7
2022 Lebesby 1 519 1 345 -174 -11,5
2023 Gamvik 1 235  997 -238 -19,3
2024 Berlevåg 1 216 1 022 -194 -16,0
2025 Deatnu - Tana 3 046 2 901 -145 -4,8
2027 Unjárga Nesseby  970  894 -76 -7,8
2028 Båtsfjord 2 448 2 074 -374 -15,3
2030 Sør-Varanger 9 623 9 851  228 2,4
         
21 Svalbard1 . 1 718 . .
2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund1 . 1 718 . .
1  Regionene 21 Svalbard og 2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund inngår som hhv fylke og kommune i tabellene selv om disse regionene ikke er fylke/kommune i lovens forstand
2  Det er kommuneinndelingen pr. 1.1.2012 som er benyttet. Pr. 1.1.2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy slått sammen til 1756 Inderøy
3  Fra 1. januar 2005 er 1804 Bodø og 1842 Skjerstad i Nordland fylke slått sammen til en kommune 1804 Bodø

Standardtegn i tabeller