Statistisk sentralbyrå


Endelige tall fra boligtellingen. Folke- og boligtellingen 2001

17   Personer 67 år og over i privathusholdninger, etter alder, antall personer i husholdningen og indikatorer for boligstandard. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent
  I alt 67-79 år 80 år og over
  I alt Bor alene Bor med andre I alt Bor alene Bor med andre
  Absolutte tall
I alt  588 013  404 930  139 542  265 388  183 083  109 677 73 406
               
Antall etasjer i huset. Heis              
1 etasje  195 381  144 653 41 179  103 474 50 728 28 717 22 011
2 etasjer  271 763  183 218 59 240  123 978 88 545 49 695 38 850
3 etasjer eller flere  120 869 77 059 39 123 37 936 43 810 31 265 12 545
I hus med heis 45 728 26 991 14 510 12 481 18 737 14 145 4 592
I hus uten heis 75 141 50 068 24 613 25 455 25 073 17 120 7 953
               
Tilgjengelighet for rullestolbruker              
En rullestolbruker kan komme inn i boligen ved egen hjelp  107 912 66 891 27 960 38 931 41 021 28 964 12 057
Av dette: En rullestolbruker kan benytte alle viktige rom1 57 568 32 906 15 327 17 579 24 662 18 150 6 512
En rullestolbruker kan ikke komme inn i boligen ved egen hjelp  480 101  338 039  111 582  226 457  142 062 80 713 61 349
Av dette: En rullestolbruker kan benytte alle viktige rom1 40 562 27 769 9 398 18 371 12 793 7 312 5 481
               
System for oppvarming              
Ett system i alt  182 016  114 597 55 559 59 038 67 419 47 769 19 650
Elektriske ovner/varmekabler e.l.  112 011 67 830 36 762 31 068 44 181 33 086 11 095
Radiatorer eller vannbåren varme i gulv 36 655 23 352 10 978 12 374 13 303 9 538 3 765
Ovner for fast brensel 20 515 14 826 4 615 10 211 5 689 2 827 2 862
Ovner for flytende brensel 10 174 6 794 2 532 4 262 3 380 1 819 1 561
Et annet system for oppvarming 2 661 1 795  672 1 123  866  499  367
To eller flere systemer i alt  405 997  290 333 83 983  206 350  115 664 61 908 53 756
Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast brensel  190 320  134 409 42 337 92 072 55 911 30 640 25 271
Elektriske ovner/varmekabler og ovner for flytende brensel 49 678 33 067 11 200 21 867 16 611 9 767 6 844
Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast og flytende brensel 48 655 35 178 8 844 26 334 13 477 6 699 6 778
Radiatorer eller vannbåren varme i gulv og en eller flere andre systemer 35 098 25 023 7 005 18 018 10 075 5 700 4 375
Andre kombinasjoner 82 246 62 656 14 597 48 059 19 590 9 102 10 488
               
  Prosent
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
               
Antall etasjer i huset. Heis              
1 etasje 33,2 35,7 29,5 39,0 27,7 26,2 30,0
2 etasjer 46,2 45,2 42,5 46,7 48,4 45,3 52,9
3 etasjer eller flere 20,6 19,0 28,0 14,3 23,9 28,5 17,1
I hus med heis 7,8 6,7 10,4 4,7 10,2 12,9 6,3
I hus uten heis 12,8 12,4 17,6 9,6 13,7 15,6 10,8
               
Tilgjengelighet for rullestolbruker              
En rullestolbruker kan komme inn i boligen ved egen hjelp 18,4 16,5 20,0 14,7 22,4 26,4 16,4
Av dette: En rullestolbruker kan benytte alle viktige rom1 9,8 8,1 11,0 6,6 13,5 16,5 8,9
En rullestolbruker kan ikke komme inn i boligen ved egen hjelp 81,6 83,5 80,0 85,3 77,6 73,6 83,6
Av dette: En rullestolbruker kan benytte alle viktige rom1 6,9 6,9 6,7 6,9 7,0 6,7 7,5
               
System for oppvarming              
Ett system i alt 31,0 28,3 39,8 22,2 36,8 43,6 26,8
Elektriske ovner/varmekabler e.l. 19,0 16,8 26,3 11,7 24,1 30,2 15,1
Radiatorer eller vannbåren varme i gulv 6,2 5,8 7,9 4,7 7,3 8,7 5,1
Ovner for fast brensel 3,5 3,7 3,3 3,8 3,1 2,6 3,9
Ovner for flytende brensel 1,7 1,7 1,8 1,6 1,8 1,7 2,1
Et annet system for oppvarming 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5
To eller flere systemer i alt 69,0 71,7 60,2 77,8 63,2 56,4 73,2
Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast brensel 32,4 33,2 30,3 34,7 30,5 27,9 34,4
Elektriske ovner/varmekabler og ovner for flytende brensel 8,4 8,2 8,0 8,2 9,1 8,9 9,3
Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast og flytende brensel 8,3 8,7 6,3 9,9 7,4 6,1 9,2
Radiatorer eller vannbåren varme i gulv og en eller flere andre systemer 6,0 6,2 5,0 6,8 5,5 5,2 6,0
Andre kombinasjoner 14,0 15,5 10,5 18,1 10,7 8,3 14,3
1  Med viktige rom menes baderom, toalett, kjøkken, stue og minst ett soverom.

Standardtegn i tabeller