Statistisk sentralbyrå

16   Personer 67 år og over i privathusholdninger etter alder, antall personer i husholdningen, bygningstype, antall rom i boligen, husets byggeår og eie-/leieform. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent (Rettet 17. oktober 2005)
  I alt 67-79 år 80 år og over
  I alt Bor alene Bor med andre I alt Bor alene Bor med andre
  Absolutte tall
I alt  588 013  404 930  139 542  265 388  183 083  109 677 73 406
               
Bygningstype              
Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift  355 336  255 232 70 808  184 424  100 104 52 415 47 689
Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig 64 082 45 344 16 244 29 100 18 738 11 733 7 005
Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer 47 148 29 548 12 890 16 658 17 600 11 387 6 213
Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer 97 558 62 644 32 874 29 770 34 914 24 945 9 969
Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning 23 889 12 162 6 726 5 436 11 727 9 197 2 530
               
Antall rom. Kjøkken              
1-2 rom  105 718 57 763 36 388 21 375 47 955 37 796 10 159
Med eget kjøkken  102 809 56 450 35 471 20 979 46 359 36 422 9 937
Uten eget kjøkken 2 909 1 313  917  396 1 596 1 374  222
3-4 rom  288 037  201 061 69 888  131 173 86 976 49 694 37 282
5 rom eller flere  194 258  146 106 33 266  112 840 48 152 22 187 25 965
               
Byggeår              
-1920 62 782 39 478 14 675 24 803 23 304 13 530 9 774
1921-1960  207 235  135 710 46 686 89 024 71 525 39 955 31 570
1961-2001  317 996  229 742 78 181  151 561 88 254 56 192 32 062
               
Eie-/leieform              
Eies  480 397  348 439  108 654  239 785  131 958 71 614 60 344
Leies  107 616 56 491 30 888 25 603 51 125 38 063 13 062
               
  Prosentl
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
               
Bygningstype              
Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift 60,4 63,0 50,7 69,5 54,7 47,8 65,0
Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig 10,9 11,2 11,6 11,0 10,2 10,7 9,5
Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer 8,0 7,3 9,2 6,3 9,6 10,4 8,5
Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer 16,6 15,5 23,6 11,2 19,1 22,7 13,6
Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning 4,1 3,0 4,8 2,1 6,4 8,4 3,5
               
Antall rom. Kjøkken              
1-2 rom 18,0 14,3 26,1 8,1 26,2 34,5 13,8
Med eget kjøkken 17,5 13,9 25,4 7,9 25,3 33,2 13,5
Uten eget kjøkken 0,5 0,3 0,7 0,1 0,9 1,3 0,3
3-4 rom 49,0 49,7 50,1 49,4 47,5 45,3 50,8
5 rom eller flere 33,0 36,1 23,8 42,5 26,3 20,2 35,4
               
Byggeår              
-1920 10,7 9,7 10,5 9,3 12,7 12,3 13,3
1921-1960 35,2 33,5 33,5 33,5 39,1 36,4 43,0
1961-2001 54,1 56,7 56,0 57,1 48,2 51,2 43,7
               
Eie-/leieform              
Eies 81,7 86,0 77,9 90,4 72,1 65,3 82,2
Leies 18,3 14,0 22,1 9,6 27,9 34,7 17,8

Standardtegn i tabeller