Statistisk sentralbyrå


Endelige tall fra boligtellingen. Folke- og boligtellingen 2001

15   Privathusholdninger, etter husholdningstype, alder på eldste person i husholdningen, tilgjengelighet for rullestolbruker, disponering av personbil og tilgang til fasiliteter. 3. november 2001. Prosent
  I alt Privathusholdninger
med barn
0-17 år
Privathusholdninger uten barn 0-17 år
  I alt Alder eldste person
  -24 25-44 45-69 70-79 80-
I alt 1 961 548  580 375    1 381 173    63 381     323 360     606 215     225 449  162 768
                 
Tilgjengelighet for rullestolbruker Prosent
En rullestolbruker kan komme inn i boligen ved egen hjelp 17,1 17,0 17,2 15,3 16,4 16,2 17,4 22,9
En rullestolbruker kan ikke komme inn i boligen ved egen hjelp 82,9 83,0 82,8 84,7 83,6 83,8 82,6 77,1
                 
Disponering av personbil                
Ikke bil 29,7 12,1 37,1 78,0 42,2 20,4 39,7 69,5
1 bil 46,3 50,5 44,5 19,4 46,4 48,5 50,8 27,3
2 biler eller flere 24,0 37,3 18,4 2,5 11,4 31,1 9,4 3,2
                 
Tilgang til fasiliteter                
Egen hage 70,4 83,0 65,1 39,4 43,7 75,8 74,0 65,7
Felles hage med naboer 16,3 10,0 18,9 29,4 31,2 13,2 14,2 18,5
Egen balkong, veranda eller terrasse 66,7 74,7 63,31 46,9 58,8 67,3 65,3 60,9
Egen garasje eller carport 58,0 64,6 55,3 29,3 35,0 67,1 64,7 48,7
Egen parkeringsplass 24,7 25,9 24,1 35,2 32,3 20,4 19,0 24,6
1  Tallet ble rettet 26.09.2002.

Standardtegn i tabeller