Statistisk sentralbyrå


Endelige tall fra boligtellingen. Folke- og boligtellingen 2001

14   Privathusholdninger, etter husholdningstype, alder på eldste person i husholdningen og indikatorer for boligstandard. 3. november 2001. Prosent
  I alt Privathusholdninger
med barn
0-17 år
Privathusholdninger uten barn 0-17 år
  I alt Alder eldste person
  -24 25-44 45-69 70-79 80-
Privathusholdninger alt 1 961 548  580 375    1 381 173    63 381     323 360     606 215     225 449  162 768
                 
Bygningstype Prosent
Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift 57,1 65,6 53,5 41,2 37,1 61,0 60,1 53,7
Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig 12,7 15,3 11,6 9,4 10,9 12,7 11,2 10,3
Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer 8,2 6,8 8,8 13,8 11,9 6,9 7,6 9,4
Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer 17,5 9,8 20,8 25,5 33,3 15,8 16,6 18,6
Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning 4,5 2,5 5,3 10,0 6,8 3,6 4,5 8,0
                 
Byggeår                
-1920 10,9 8,7 11,8 17,4 15,9 9,4 10,1 12,7
1921-1960 25,8 21,3 27,6 27,4 29,1 21,4 34,4 38,5
1961-2001 63,4 70,0 60,6 55,2 55,0 69,2 55,5 48,8
                 
Eie-/leieform                
Eies i alt 76,7 83,2 73,9 33,1 56,2 84,7 83,9 71,1
Selveier alene eller gjennom sameie 62,5 72,6 58,3 22,4 36,5 70,6 68,7 55,3
Gjennom borettslag eller aksjeselskap 14,1 10,6 15,6 10,6 19,7 14,1 15,3 15,8
Leies 23,3 16,8 26,1 66,9 43,8 15,3 16,1 28,9
                 
Antall etasjer i huset. Heis                
1 etasje 29,3 26,6 30,5 18,8 18,4 37,6 33,8 27,6
2 etasjer 46,3 56,6 42,0 40,5 38,6 41,3 45,0 47,8
3-4 etasjer 17,8 13,9 19,5 29,3 29,3 15,4 15,4 17,4
I hus med heis 1,7 0,4 2,3 1,8 1,8 1,6 3,1 4,8
I hus uten heis 16,1 13,4 17,3 27,5 27,5 13,8 12,3 12,5
5 etasjer eller flere 6,5 2,9 8,0 11,4 13,7 5,7 5,8 7,3
I hus med heis 4,2 1,7 5,2 6,7 7,7 3,8 4,6 5,8
I hus uten heis 2,3 1,2 2,8 4,7 6,0 1,9 1,3 1,5

Standardtegn i tabeller