Statistisk sentralbyrå


Endelige tall fra boligtellingen. Folke- og boligtellingen 2001

13   Privathusholdninger, etter eie-/leieform og husholdningstype. Personer og personer per husholdning, etter eie-/leieform. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent (Rettet 23. september 2002 kl. 1700)
  I alt Boligen eies Boligen leies
  I alt Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap I alt Av privatperson Av boligselskap Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilkår
  Absolutte tall
I alt 1 961 548     1 503 677 1 226 459  277 218      457 871  254 497 48 307 73 704 19 776 61 587
                     
Husholdningstype                    
Enfamiliehusholdninger i alt 1 903 535 1 464 176 1 192 439  271 737  439 359  243 576 47 027 72 351 19 320 57 085
Aleneboende  739 563  464 818  321 710  143 108  274 745  146 781 32 856 52 945 10 316 31 847
Par1 uten ugifte, hjemmeboende barn  412 416  357 660  305 834 51 826 54 756 30 276 5 808 5 069 2 930 10 673
Par1 med små barn (yngste barn 0-5 år)  224 069  188 440  165 008 23 432 35 629 22 354 2 378 4 133 2 806 3 958
Par1 med store barn (yngste barn 6-17 år)  228 853  211 104  194 655 16 449 17 749 9 432 1 302 2 570 1 392 3 053
Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 år) 33 914 16 796 11 376 5 420 17 118 11 654 1 405 2 190  358 1 511
Mor/far med store barn (yngste barn 6-17 år) 73 252 51 587 36 988 14 599 21 665 14 309 1 695 3 320  623 1 718
Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over)  191 468  173 771  156 868 16 903 17 697 8 770 1 583 2 124  895 4 325
Flerfamiliehusholdninger i alt 58 013 39 501 34 020 5 481 18 512 10 921 1 280 1 353  456 4 502
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år2 37 984 24 835 21 001 3 834 13 149 7 891 1 106  923  338 2 891
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år2 20 029 14 666 13 019 1 647 5 363 3 030  174  430  118 1 611
                     
Personer i alt 4 485 945 3 685 160 3 171 231  513 929  800 785  451 086 73 915  118 505 39 378  117 901
Personer per husholdning 2,3 2,5 2,6 1,9 1,7 1,8 1,5 1,6 2,0 1,9
                     
  Prosent
I alt  100,0 76,7 62,5 14,1 23,3 13,0 2,5 3,8 1,0 3,1
                     
Husholdningstype                    
Enfamiliehusholdninger i alt  100,0 76,9 62,6 14,3 23,1 12,8 2,5 3,8 1,0 3,0
Aleneboende  100,0 62,9 43,5 19,4 37,1 19,8 4,4 7,2 1,4 4,3
Par1 uten ugifte, hjemmeboende barn  100,0 86,7 74,2 12,6 13,3 7,3 1,4 1,2 0,7 2,6
Par1 med små barn (yngste barn 0-5 år)  100,0 84,1 73,6 10,5 15,9 10,0 1,1 1,8 1,3 1,8
Par1 med store barn (yngste barn 6-17 år)  100,0 92,2 85,1 7,2 7,8 4,1 0,6 1,1 0,6 1,3
Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 år)  100,0 49,5 33,5 16,0 50,5 34,4 4,1 6,5 1,1 4,5
Mor/far med store barn (yngste barn 6-17 år)  100,0 70,4 50,5 19,9 29,6 19,5 2,3 4,5 0,9 2,3
Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over)  100,0 90,8 81,9 8,8 9,2 4,6 0,8 1,1 0,5 2,3
Flerfamiliehusholdninger i alt  100,0 68,1 58,6 9,4 31,9 18,8 2,2 2,3 0,8 7,8
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år2  100,0 65,4 55,3 10,1 34,6 20,8 2,9 2,4 0,9 7,6
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år2  100,0 73,2 65,0 8,2 26,8 15,1 0,9 2,1 0,6 8,0
1  Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.
2  (Rettet 23. september 2002 kl. 1700)

Standardtegn i tabeller