Statistisk sentralbyrå


Endelige tall fra boligtellingen. Folke- og boligtellingen 2001

12   Privathusholdninger, etter eie-/leieform og alder på eldste person i husholdningen. 1990 og 2001. Absolutte tall og prosent
Alder eldste person i husholdningen I alt Husholdningen eier Husholdningen leier
1990 2001 1990 2001 1990 2001
  Absolutte tall
I alt 1 751 363 1 961 548 1 368 992 1 503 677  382 371  457 871
             
0-24 86 055 73 471 35 421 24 577 50 634 48 894
25-34  322 036  335 093  220 857  203 734  101 179  131 359
35-44  353 403  387 382  298 896  303 788 54 507 83 594
45-69  626 631  773 121  540 058  663 418 86 573  109 703
70-79  240 502  228 245  190 196  191 294 50 306 36 951
80-  122 737  164 236 83 564  116 866 39 173 47 370
             
  Prosent
I alt  100,0  100,0 78,2 76,7 21,8 23,3
             
0-24  100,0  100,0 41,2 33,5 58,8 66,5
25-34  100,0  100,0 68,6 60,8 31,4 39,2
35-44  100,0  100,0 84,6 78,4 15,4 21,6
45-69  100,0  100,0 86,2 85,8 13,8 14,2
70-79  100,0  100,0 79,1 83,8 20,9 16,2
80-  100,0  100,0 68,1 71,2 31,9 28,8

Standardtegn i tabeller