Statistisk sentralbyrå


Endelige tall fra boligtellingen. Folke- og boligtellingen 2001

10   Boliger, etter antall rom og kjøkken, sanitærutstyr og tilgjengelighet for rullestolbruker. Bosatte, etter alder, antall rom og kjøkken, sanitærutstyr og tilgjengelighet for rullestolbruker. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent
  Boliger i alt Bosatte
  I alt 0-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-66 år 67-79 år 80 år og over
  Absolutte tall
I alt    1 961 548    4 485 945    1 164 365     586 693     689 129     628 726     829 019  404 930  183 083
                   
Antall rom. Kjøkken                  
1-2 rom  357 299  507 314 67 149  114 678 92 752 54 788 72 229 57 763 47 955
Med eget kjøkken  338 742  482 970 63 780  107 212 87 975 52 002 69 192 56 450 46 359
Uten eget kjøkken 18 557 24 344 3 369 7 466 4 777 2 786 3 037 1 313 1 596
3-4 rom  825 382 1 743 257  401 946  226 672  269 741  225 592  331 269  201 061 86 976
5 rom eller flere  778 867 2 235 374  695 270  245 343  326 636  348 346  425 521  146 106 48 152
                   
Sanitærutstyr                  
Har både bad og WC 1 902 065 4 384 606 1 144 195  571 293  672 926  616 385  812 407  392 531  174 869
Har enten bad eller WC 42 546 76 577 16 623 11 421 12 235 9 297 12 211 8 860 5 930
Har verken bad eller WC 16 937 24 762 3 547 3 979 3 968 3 044 4 401 3 539 2 284
                   
Tilgjengelighet for rullestolbruker                  
En rullestolbruker kan komme inn i boligen ved egen hjelp  336 106  750 247  202 207 90 785  119 188  100 853  129 302 66 891 41 021
En rullestolbruker kan ikke komme inn i boligen ved egen hjelp 1 625 442 3 735 698  962 158  495 908  569 941  527 873  699 717  338 039  142 062
                   
  Prosent
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
                   
Antall rom. Kjøkken                  
1-2 rom 18,2 11,3 5,8 19,5 13,5 8,7 8,7 14,3 26,2
Med eget kjøkken 17,3 10,8 5,5 18,3 12,8 8,3 8,3 13,9 25,3
Uten eget kjøkken 0,9 0,5 0,3 1,3 0,7 0,4 0,4 0,3 0,9
3-4 rom 42,1 38,9 34,5 38,6 39,1 35,9 40,0 49,7 47,5
5 rom eller flere 39,7 49,8 59,7 41,8 47,4 55,4 51,3 36,1 26,3
                   
Sanitærutstyr                  
Har både bad og WC 97,0 97,7 98,3 97,4 97,6 98,0 98,0 96,9 95,5
Har enten bad eller WC 2,2 1,7 1,4 1,9 1,8 1,5 1,5 2,2 3,2
Har verken bad eller WC 0,9 0,6 0,3 0,7 0,6 0,5 0,5 0,9 1,2
                   
Tilgjengelighet for rullestolbruker                  
En rullestolbruker kan komme inn i boligen ved egen hjelp 17,1 16,7 17,4 15,5 17,3 16,0 15,6 16,5 22,4
En rullestolbruker kan ikke komme inn i boligen ved egen hjelp 82,9 83,3 82,6 84,5 82,7 84,0 84,4 83,5 77,6

Standardtegn i tabeller