Statistisk sentralbyrå


Endelige tall fra boligtellingen. Folke- og boligtellingen 2001

9   Boliger, etter tilgjengelighet for rullestolbruker, antall etasjer i huset og heis. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent
Antall etasjer i huset. Heis I alt En rullestolbruker kan komme inn i boligen ved egen hjelp En rullestolbruker kan ikke komme inn i boligen ved egen hjelp
I alt En rullestolbruker kan benytte alle viktige rom1 En rullestolbruker kan ikke benytte alle viktige rom1 I alt En rullestolbruker kan benytte alle viktige rom1 En rullestolbruker kan ikke benytte alle viktige rom1
  Absolutte tall
I alt 1 961 548      336 106  138 507  197 599     1 625 442  138 449 1 486 993
               
1 etasje  575 222  100 130 44 682 55 448  475 092 49 913  425 179
2 etasjer  908 624  128 631 50 877 77 754  779 993 61 151  718 842
3-4 etasjer  349 927 54 185 25 350 28 835  295 742 22 301  273 441
I hus med heis 33 643 26 721 17 357 9 364 6 922 1 217 5 705
I hus uten heis  316 284 27 464 7 993 19 471  288 820 21 084  267 736
5 etasjer eller flere  127 775 53 160 17 598 35 562 74 615 5 084 69 531
I hus med heis 81 727 50 267 16 942 33 325 31 460 2 117 29 343
I hus uten heis 46 048 2 893  656 2 237 43 155 2 967 40 188
               
  Prosent
I alt  100,0 17,1 7,1 10,1 82,9 7,1 75,8
               
1 etasje  100,0 17,4 7,8 9,6 82,6 8,7 73,9
2 etasjer  100,0 14,2 5,6 8,6 85,8 6,7 79,1
3-4 etasjer  100,0 15,5 7,2 8,2 84,5 6,4 78,1
I hus med heis  100,0 79,4 51,6 27,8 20,6 3,6 17,0
I hus uten heis  100,0 8,7 2,5 6,2 91,3 6,7 84,7
5 etasjer eller flere  100,0 41,6 13,8 27,8 58,4 4,0 54,4
I hus med heis  100,0 61,5 20,7 40,8 38,5 2,6 35,9
I hus uten heis  100,0 6,3 1,4 4,9 93,7 6,4 87,3
1  Med viktige rom menes baderom, toalett, kjøkken, stue og minst ett soverom.

Standardtegn i tabeller