Statistisk sentralbyrå

8   Boliger, etter bygningstype, byggeår og eie-/leieform. Bosatte, etter alder, bygningstype, husets byggeår og eie-/leieform. 3. november 2001. Prosent (Rettet 17. oktober 2005)
  Boliger i alt Bosatte
  I alt 0-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-66 år 67-79 år 80 år og over
I alt 1 961 548 4 485 945 1 164 365  586 693  689 129  628 726  829 019  404 930  183 083
                   
  Prosent
Bygningstype                  
Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift 57,1 63,8 68,4 56,4 58,7 66,4 67,4 63,0 54,7
Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig 12,7 13,2 14,6 12,0 14,4 13,6 12,3 11,2 10,2
Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer 8,5 7,2 6,3 9,4 8,1 6,5 6,0 7,3 9,6
Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer 18,4 13,4 8,9 19,2 16,4 11,5 12,2 15,5 19,1
Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning 3,4 2,5 1,8 3,1 2,4 2,1 2,1 3,0 6,4
                   
Byggeår                  
-1920 10,9 9,8 8,6 12,0 10,7 9,2 9,0 9,7 12,7
1921-1960 25,8 23,3 20,6 23,4 24,1 21,0 19,8 33,5 39,1
1961-2001 63,4 66,9 70,8 64,6 65,1 69,8 71,2 56,7 48,2
                   
Eie-/leieform                  
Eies i alt 76,7 82,1 84,6 68,8 78,4 85,9 88,8 86,0 72,1
Selveier alene eller gjennom sameie 62,5 70,7 75,2 56,4 65,5 75,2 77,8 72,2 56,6
Gjennom borettslag eller aksjeselskap 14,1 11,5 9,4 12,4 12,9 10,7 11,1 13,8 15,5
Leies i alt 23,3 17,9 15,4 31,2 21,6 14,1 11,2 14,0 27,9
Av privatperson 13,0 10,1 9,2 20,9 13,3 7,7 5,5 5,2 8,4
Av boligselskap 2,5 1,6 1,1 3,1 1,9 1,3 1,2 1,7 3,0
Av kommunen 3,8 2,6 2,4 2,4 2,6 2,2 1,8 3,1 9,3
Som tjenestebolig 1,0 0,9 0,9 1,4 1,3 0,8 0,6 0,3 0,3
På andre vilkår 3,1 2,6 2,0 3,4 2,5 2,0 2,1 3,7 6,9

Standardtegn i tabeller