Statistisk sentralbyrå

7   Boliger, etter byggeår og bygningstype. Bosatte og bosatte per bolig, etter husets byggeår. 1980, 1990 og 2001. Absolutte tall og prosent (Rettet 17. oktober 2005)
  I alt Byggeår
  -1900 1901-1920 1921-1940 1941-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001
  Absolutte tall
1980 11 523 508  138 539  107 638  170 106 18 639  346 132  286 779  345 037 . .
1990 1 751 363  127 367  100 839  167 268 20 989  358 209  308 485  374 190  294 016 .
2001 1 961 548  122 285 90 694  155 166 14 979  335 216  296 980  377 257  327 133  241 838
                     
Bygningstype                    
Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift 1 119 844 69 372 53 312 82 786 10 354  180 337  170 435  222 672  207 211  123 365
Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig  248 694 3 370 3 090 5 788  593 33 636 42 244 64 413 54 096 41 464
Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer  166 374 12 809 14 855 23 405 2 021 50 476 11 576 11 173 15 876 24 183
Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer  360 770 31 233 15 075 38 570 1 414 61 405 66 708 72 300 36 219 37 846
Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning 65 866 5 501 4 362 4 617  597 9 362 6 017 6 699 13 731 14 980
                     
Bosatte i alt 4 485 945  248 903  190 684  320 871 31 140  695 254  632 981  894 050  884 354  587 708
Bosatte per bolig 2,3 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,4 2,7 2,4
                     
  Prosent
1980  100,0 9,1 7,1 11,2 1,2 22,7 18,8 22,6 . .
1990  100,0 7,3 5,8 9,6 1,2 20,5 17,6 21,4 16,8 .
2001  100,0 6,2 4,6 7,9 0,8 17,1 15,1 19,2 16,7 12,3
                     
Bygningstype                    
Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift  100,0 6,2 4,8 7,4 0,9 16,1 15,2 19,9 18,5 11,0
Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig  100,0 1,4 1,2 2,3 0,2 13,5 17,0 25,9 21,8 16,7
Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer  100,0 7,7 8,9 14,1 1,2 30,3 7,0 6,7 9,5 14,5
Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer  100,0 8,7 4,2 10,7 0,4 17,0 18,5 20,0 10,0 10,5
Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning  100,0 8,4 6,6 7,0 0,9 14,2 9,1 10,2 20,9 22,7
                     
Bosatte i alt  100,0 5,5 4,3 7,2 0,7 15,5 14,1 19,9 19,7 13,1
1  Medregnet 110 638 boliger med uoppgitt byggeår.

Standardtegn i tabeller