Statistisk sentralbyrå


Endelige tall fra boligtellingen. Folke- og boligtellingen 2001

6   Boliger, etter byggeår og system for oppvarming. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent
System for oppvarming I alt Byggeår
-1900 1901-1920 1921-1940 1941-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001
  Absolutte tall
I alt 1 961 548  122 285 90 694  155 166 14 979  335 216  296 980  377 257  327 133  241 838
                     
Ett system i alt  605 407 34 463 22 042 42 634 3 605 81 409 86 573  128 640 96 775  109 266
Elektriske ovner/varmekabler e.l.  428 872 26 645 16 630 18 172 1 818 38 394 48 222  104 636 81 034 93 321
Radiatorer eller vannbåren varme i gulv  111 536 1 976 1 634 18 126  944 28 028 26 595 14 115 8 801 11 317
Ovner for fast brensel 38 957 4 325 2 554 3 568  583 8 579 6 176 5 710 4 831 2 631
Ovner for flytende brensel 16 231 1 020  880 1 845  206 4 887 3 901 2 485  664  343
Et annet system for oppvarming 9 811  497  344  923 54 1 521 1 679 1 694 1 445 1 654
                     
To eller flere systemer i alt 1 356 141 87 822 68 652  112 532 11 374  253 807  210 407  248 617  230 358  132 572
Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast brensel  744 366 51 810 38 208 55 634 6 268  134 327 89 163  113 747  162 518 92 691
Elektriske ovner/varmekabler og ovner for flytende brensel 86 922 5 298 5 271 8 343  898 26 987 19 974 13 973 4 176 2 002
Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast og flytende brensel  116 315 7 277 7 159 11 493 1 227 28 960 23 699 25 070 8 980 2 450
Radiatorer eller vannbåren varme i gulv og en eller flere andre systemer  124 812 5 523 5 050 17 049 1 094 21 028 22 489 22 422 12 796 17 361
Andre kombinasjoner  283 726 17 914 12 964 20 013 1 887 42 505 55 082 73 405 41 888 18 068
                     
  Prosent
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
                     
Ett system i alt 30,9 28,2 24,3 27,5 24,1 24,3 29,2 34,1 29,6 45,2
Elektriske ovner/varmekabler e.l. 21,9 21,8 18,3 11,7 12,1 11,5 16,2 27,7 24,8 38,6
Radiatorer eller vannbåren varme i gulv 5,7 1,6 1,8 11,7 6,3 8,4 9,0 3,7 2,7 4,7
Ovner for fast brensel 2,0 3,5 2,8 2,3 3,9 2,6 2,1 1,5 1,5 1,1
Ovner for flytende brensel 0,8 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,3 0,7 0,2 0,1
Et annet system for oppvarming 0,5 0,4 0,4 0,6 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,7
                     
To eller flere systemer i alt 69,1 71,8 75,7 72,5 75,9 75,7 70,8 65,9 70,4 54,8
Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast brensel 37,9 42,4 42,1 35,9 41,8 40,1 30,0 30,2 49,7 38,3
Elektriske ovner/varmekabler og ovner for flytende brensel 4,4 4,3 5,8 5,4 6,0 8,1 6,7 3,7 1,3 0,8
Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast og flytende brensel 5,9 6,0 7,9 7,4 8,2 8,6 8,0 6,6 2,7 1,0
Radiatorer eller vannbåren varme i gulv og en eller flere andre systemer 6,4 4,5 5,6 11,0 7,3 6,3 7,6 5,9 3,9 7,2
Andre kombinasjoner 14,5 14,6 14,3 12,9 12,6 12,7 18,5 19,5 12,8 7,5

Standardtegn i tabeller