Statistisk sentralbyrå

5   Boliger, etter eie-/leieform, bygningstype og bruksareal. 3. november 2001. Prosent (Rettet 17. oktober 2005)
  I alt Boligen eies Boligen leies
  I alt Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap I alt Av privatperson Av boligselskap Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilkår
    Prosent
I alt 1 961 548 76,7 62,5 14,1 23,3 13,0 2,5 3,8 1,0 3,1
                     
Bygningstype                    
Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift 1 119 844 82,4 81,7 0,6 17,7 12,6 0,4 1,0 0,6 3,1
Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig  248 694 81,6 55,9 25,8 18,4 7,0 2,1 5,7 1,4 2,2
Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer  166 374 58,1 44,1 14,0 41,9 26,0 3,9 7,4 1,2 3,4
Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer  360 770 71,2 22,3 48,9 28,8 10,7 7,3 6,2 1,7 3,0
Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning 65 866 37,9 28,0 9,9 62,1 21,4 9,9 20,4 2,4 8,0
                     
Bruksareal                    
Under 30 kvm 57 677 22,4 12,8 9,5 77,6 39,3 10,3 13,6 3,9 10,6
30-49 kvm  108 297 31,8 11,8 19,9 68,2 33,9 9,6 16,3 2,9 5,5
50-79 kvm  430 369 59,3 28,7 30,6 40,7 23,0 5,0 8,3 1,1 3,3
80-99 kvm  310 659 80,4 59,5 20,9 19,6 11,9 1,8 2,1 0,9 2,9
100-139 kvm  457 047 87,5 77,7 9,7 12,5 7,3 0,8 0,9 0,8 2,7
140-199 kvm  356 210 92,0 89,7 2,3 8,0 4,6 0,3 0,4 0,5 2,3
200 kvm eller mer  241 289 92,8 92,4 0,3 7,2 4,0 0,2 0,3 0,5 2,3

Standardtegn i tabeller