Statistisk sentralbyrå

4   Boliger, etter bygningstype og bruksareal. Bosatte og bosatte per bolig, etter bruksareal. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent (Rettet 17. oktober 2005)
Bruksareal Boliger Bosatte
I alt Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning I alt Per bolig
  Absolutte tall
I alt 1 961 548 1 119 844  248 694  166 374  360 770 65 866 4 485 945 2,3
                 
Under 30 kvm 57 677 19 049 5 454 7 247 19 360 6 567 81 427 1,4
30-39 kvm 39 294 8 635 2 291 4 748 19 531 4 089 49 140 1,3
40-49 kvm 69 003 17 475 5 351 8 769 30 741 6 667 90 990 1,3
50-59 kvm  125 006 33 595 11 259 16 868 53 660 9 624  177 050 1,4
60-79 kvm  305 363 89 010 29 667 48 187  124 445 14 054  509 461 1,7
80-99 kvm  310 659  152 074 47 622 30 635 72 216 8 112  633 525 2,0
100-119 kvm  254 186  154 828 51 699 17 082 24 678 5 899  604 397 2,4
120-139 kvm  202 861  140 148 40 408 10 709 8 007 3 589  526 756 2,6
140-159 kvm  146 755  109 622 24 442 6 720 3 727 2 244  406 217 2,8
160-199 kvm  209 455  176 907 19 823 7 472 2 854 2 399  621 383 3,0
200-249 kvm  143 081  128 587 7 458 4 601  955 1 480  456 687 3,2
250 kvm eller mer 98 208 89 914 3 220 3 336  596 1 142  328 912 3,3
                 
  Prosentl
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
                 
Under 30 kvm 2,9 1,7 2,2 4,4 5,4 10,0 1,8  
30-39 kvm 2,0 0,8 0,9 2,9 5,4 6,2 1,1  
40-49 kvm 3,5 1,6 2,2 5,3 8,5 10,1 2,0  
50-59 kvm 6,4 3,0 4,5 10,1 14,9 14,6 3,9  
60-79 kvm 15,6 7,9 11,9 29,0 34,5 21,3 11,4  
80-99 kvm 15,8 13,6 19,1 18,4 20,0 12,3 14,1  
100-119 kvm 13,0 13,8 20,8 10,3 6,8 9,0 13,5  
120-139 kvm 10,3 12,5 16,2 6,4 2,2 5,4 11,7  
140-159 kvm 7,5 9,8 9,8 4,0 1,0 3,4 9,1  
160-199 kvm 10,7 15,8 8,0 4,5 0,8 3,6 13,9  
200-249 kvm 7,3 11,5 3,0 2,8 0,3 2,2 10,2  
250 kvm eller mer 5,0 8,0 1,3 2,0 0,2 1,7 7,3  

Standardtegn i tabeller