Statistisk sentralbyrå


Endelige tall fra boligtellingen. Folke- og boligtellingen 2001

3   Boliger, etter antall rom og antall bosatte. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent
Antall bosatte I alt Antall rom
1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom eller flere
  Absolutte tall
I alt 1 961 548 98 964  258 335  383 468  441 914  392 235  386 632
               
1 bosatt  739 563 78 077  184 650  191 187  137 449 90 202 57 998
2 bosatte  535 247 12 144 49 750  115 745  142 538  122 257 92 813
3 bosatte  269 170 4 371 13 698 40 958 69 660 71 315 69 168
4 bosatte  266 401 2 636 6 578 24 467 61 792 74 607 96 321
5 bosatte eller flere  151 167 1 736 3 659 11 111 30 475 33 854 70 332
               
  Prosent
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
               
1 bosatt 37,7 78,9 71,5 49,9 31,1 23,0 15,0
2 bosatte 27,3 12,3 19,3 30,2 32,3 31,2 24,0
3 bosatte 13,7 4,4 5,3 10,7 15,8 18,2 17,9
4 bosatte 13,6 2,7 2,5 6,4 14,0 19,0 24,9
5 bosatte eller flere 7,7 1,8 1,4 2,9 6,9 8,6 18,2

Standardtegn i tabeller