Statistisk sentralbyrå

2   Boliger, etter bygningstype og antall rom. Bosatte og bosatte per bolig, etter antall rom. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent (Rettet 17. oktober 2005)
Antall rom Boliger Bosatte
I alt Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning I alt Per bolig
  Absolutte tall
I alt 1 961 548 1 119 844  248 694  166 374  360 770 65 866 4 485 945 2,3
                 
1-2 rom  357 299 98 529 34 370 48 050  145 187 31 163  507 314 1,4
Med eget kjøkken  338 742 92 692 33 018 45 889  138 845 28 298  482 970 1,4
Uten eget kjøkken 18 557 5 837 1 352 2 161 6 342 2 865 24 344 1,3
3 rom  383 468  149 758 45 912 54 050  118 396 15 352  703 073 1,8
4 rom  441 914  254 173 74 973 33 051 70 402 9 315 1 040 184 2,4
5 rom  392 235  285 233 61 662 17 602 21 902 5 836 1 025 335 2,6
6 rom  207 141  172 769 21 744 6 875 3 517 2 236  615 559 3,0
7 rom  105 108 92 771 6 613 3 866  852 1 006  336 301 3,2
8 rom eller flere 74 383 66 611 3 420 2 880  514  958  258 179 3,5
                 
  Prosent
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
                 
1-2 rom 18,2 8,8 13,8 28,9 40,2 47,3 11,3  
Med eget kjøkken 17,3 8,3 13,3 27,6 38,5 43,0 10,8  
Uten eget kjøkken 0,9 0,5 0,5 1,3 1,8 4,3 0,5  
3 rom 19,5 13,4 18,5 32,5 32,8 23,3 15,7  
4 rom 22,5 22,7 30,1 19,9 19,5 14,1 23,2  
5 rom 20,0 25,5 24,8 10,6 6,1 8,9 22,9  
6 rom 10,6 15,4 8,7 4,1 1,0 3,4 13,7  
7 rom 5,4 8,3 2,7 2,3 0,2 1,5 7,5  
8 rom eller flere 3,8 5,9 1,4 1,7 0,1 1,5 5,8  

Standardtegn i tabeller