Statistisk sentralbyrå

1   Boliger, bosatte og rom, etter bygningstype. 19801, 1990 og 2001. Absolutte tall og prosent (Rettet 17. oktober 2005)
  I alt Bygningstype
  Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning
  Absolutte tall
Boliger i alt            
1980 1 523 508  805 828  163 346  132 600  272 419 26 222
1990 1 751 363 1 018 145  250 285  129 684  328 673 24 577
2001 1 961 548 1 119 844  248 694  166 374  360 770 65 866
             
Bosatte i alt            
1980 4 046 472 2 442 256  476 864  304 895  550 182 55 212
1990 4 206 414 2 761 962  603 867  258 357  540 066 42 162
2001 4 485 945 2 862 219  591 044  321 801  600 357  110 524
             
Rom i alt            
1980 5 536 291 3 585 225  611 364  391 653  692 858 77 049
1990 7 069 333 4 750 837  948 225  412 753  882 161 75 357
2001 8 119 156 5 329 703 1 012 078  559 590 1 024 290  193 495
             
Bosatte per bolig            
1980 2,7 3,0 2,9 2,3 2,0 2,1
1990 2,4 2,7 2,4 2,0 1,6 1,7
2001 2,3 2,6 2,4 1,9 1,7 1,7
             
Rom per bolig            
1980 3,9 4,6 3,9 3,1 2,7 3,2
1990 4,0 4,7 3,8 3,2 2,7 3,1
2001 4,1 4,8 4,1 3,4 2,8 2,9
             
Bosatte per rom            
1980 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7
1990 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
2001 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
             
  Prosent
Boliger i alt            
1980  100,0 52,9 10,7 8,7 17,9 1,7
1990  100,0 58,1 14,3 7,4 18,8 1,4
2001  100,0 57,1 12,7 8,5 18,4 3,4
             
Bosatte i alt            
1980  100,0 60,4 11,8 7,5 13,6 1,4
1990  100,0 65,7 14,4 6,1 12,8 1,0
2001  100,0 63,8 13,2 7,2 13,4 2,5
             
Rom i alt            
1980  100,0 64,8 11,0 7,1 12,5 1,4
1990  100,0 67,2 13,4 5,8 12,5 1,1
2001  100,0 65,6 12,5 6,9 12,6 2,4
1  I sumtallene er medregnet 123 093 boliger med uoppgitt bygningstype, 217 063 bosatte og 178 142 rom i boliger med uoppgitt bygningstype.

Standardtegn i tabeller