Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

9 Flyttinger innnenfor kommuner, mellom kommuner, mellom fylker1 og mellom landsdeler2, etter personens kjønn og alder. Absolutte tall og aldersavhengige rater. 2011
  Antall flyttinger Per 1 000 middelfolkemengde
  Innenfor kommunene Mellom kommunene Mellom fylkene Mellom landsdelene Innenfor kommunene Mellom kommunene Mellom fylkene Mellom landsdelene
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Alle aldere  427 355  213 119  214 236  226 361  115 564  110 797  131 711 67 332 64 379 89 043 45 362 43 681 86 86 87 46 47 45 27 27 26 18 18 18
                                                 
0-4 39 178 20 095 19 083 19 284 9 910 9 374 10 553 5 387 5 166 6 638 3 371 3 267  126  126  127 62 62 62 34 34 34 21 21 22
5-9 24 851 12 599 12 252 8 653 4 375 4 278 4 584 2 282 2 302 3 040 1 518 1 522 83 82 84 29 29 29 15 15 16 10 10 10
10-14 20 074 10 023 10 051 6 715 3 307 3 408 3 415 1 703 1 712 2 312 1 155 1 157 64 62 66 21 21 22 11 11 11 7 7 8
15-19 26 710 12 398 14 312 17 718 7 752 9 966 9 410 4 218 5 192 6 400 2 889 3 511 82 74 91 55 46 64 29 25 33 20 17 22
20-24 60 665 27 830 32 835 46 006 21 033 24 973 28 313 13 040 15 273 20 270 9 335 10 935  187  168  206  142  127  157 87 79 96 62 56 69
25-29 62 396 31 468 30 928 40 818 20 663 20 155 26 184 13 243 12 941 18 524 9 372 9 152  196  195  198  128  128  129 82 82 83 58 58 59
30-34 48 061 25 581 22 480 25 499 14 249 11 250 15 829 8 781 7 048 10 297 5 768 4 529  149  155  142 79 86 71 49 53 45 32 35 29
35-39 35 432 19 214 16 218 16 530 9 767 6 763 9 717 5 669 4 048 6 132 3 575 2 557  100  106 94 47 54 39 27 31 23 17 20 15
40-44 27 094 14 649 12 445 12 267 7 064 5 203 6 580 3 852 2 728 4 238 2 428 1 810 73 77 69 33 37 29 18 20 15 11 13 10
45-49 19 879 10 532 9 347 9 575 5 310 4 265 4 953 2 798 2 155 3 256 1 838 1 418 57 59 56 28 30 25 14 16 13 9 10 8
50-54 14 782 7 751 7 031 7 401 3 979 3 422 3 741 2 034 1 707 2 416 1 317 1 099 46 47 45 23 24 22 12 12 11 8 8 7
55-59 10 802 5 599 5 203 5 436 2 898 2 538 2 806 1 506 1 300 1 772  929  843 36 37 35 18 19 17 9 10 9 6 6 6
60-64 8 311 4 326 3 985 4 345 2 250 2 095 2 269 1 147 1 122 1 507  755  752 29 30 28 15 15 15 8 8 8 5 5 5
65-69 6 095 2 972 3 123 2 954 1 528 1 426 1 660  865  795 1 093  568  525 26 25 26 12 13 12 7 7 7 5 5 4
70-74 4 441 1 972 2 469 1 486  737  749  799  406  393  527  269  258 27 25 28 9 9 9 5 5 5 3 3 3
75-79 4 451 1 781 2 670  872  424  448  441  217  224  317  154  163 34 31 37 7 7 6 3 4 3 2 3 2
80-84 5 002 1 736 3 266  465  209  256  241  111  130  164 70 94 46 40 51 4 5 4 2 3 2 2 2 1
85-89 5 108 1 591 3 517  225 71  154  142 47 95 95 34 61 69 63 72 3 3 3 2 2 2 1 1 1
90-   4 023 1 002 3 021  112 38 74 74 26 48 45 17 28  103  101  104 3 4 3 2 3 2 1 2 1
1  Absolutte tall for flytting mellom fylker er også med i absolutte tall for flytting mellom kommuner.
2  Absolutte tall for flytting mellom landsdeler er også med i absolutte tall for flytting mellom kommuner og flytting mellom fylker. Beregningene er laget med utgangspunkt i syv ulike landsdeler.

Standardtegn i tabeller