Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

8 Nettoinnflytting1 mellom landsdeler2. 2011
Landsdel I alt Landsdel
Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
Oslo og Akershus 2 233 -            
Hedmark og Oppland -114 -22 -          
Sør-Østlandet 2 155  789 94 -        
Agder og Rogaland -3 -562  110 -186 -      
Vestlandet -1 684 -948 -22 -211 -351 -    
Trøndelag 65 -551 66 -116 -63  285 -  
Nord-Norge -2 652 -939 -156 -759 -221 -133 -444 -
1  Gjelder flyttegevinst/flyttetap for landsdelen i forspalten mot landsdelen i tabellhodet. Eksempel: Hedmark/Oppland hadde et flyttetap på 22 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo en flyttegevinst på 22 overfor Hedmark/Oppland. Vestlandet hadde et flyttetap på 948 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo en flyttegevinst på 948 overfor Vestlandet. I alt hadde Akershus/Oslo et flyttegevinst på 2 233 overfor andre landsdeler.
2  Landsdeler: Akershus/ Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms Romsa og Finnmark Finnmárku).

Standardtegn i tabeller