Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

2 Flyttinger innenfor og mellom fylkene og mellom fylkene og utlandet. 2011
Fra fylke I alt Til fylke
01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder
I alt  338 325 16 623 43 697 46 958 10 586 10 007 17 721 15 448 8 858 6 335 8 967
                       
01 Østfold 13 390 6 594 1 176 2 046  201  206  230  293  120 57  101
02 Akershus 35 528 1 726 12 307 9 844 1 075  781 1 891  727  320  191  265
03 Oslo 38 633 1 950 13 813 .  997 1 083 1 938 1 607  684  533  606
04 Hedmark 9 062  201  759 1 259 4 014  622  238  133 53 50 63
05 Oppland 8 735  207  635 1 305  634 3 471  512  174 62 52 64
06 Buskerud 14 293  325 1 296 1 965  201  438 6 057 1 029  289  137  148
07 Vestfold 13 082  307  535 1 789  134  150  861 6 235  461 91  167
08 Telemark 8 039  146  272  975 69 87  316  483 3 854  227  186
09 Aust-Agder 5 141  100  186  575 23 53 92 96  218 2 056  787
10 Vest-Agder 7 798  122  254  764 43 35  144  128  202  867 3 161
11 Rogaland 25 389  242  472 1 185  145 97  256  270  172  240  682
12 Hordaland 21 957  269  605 1 608  146  161  289  307  234  220  296
14 Sogn og Fjordane 4 496 62  155  342 45 73 74 65 40 37 22
15 Møre og Romsdal 10 688  166  298  995  129  148  127  163 63 25 74
16 Sør-Trøndelag 14 891  267  659 1 356  346  203  224  285  109 70  103
17 Nord-Trøndelag 5 578 64  144  330 92 65 57 62 66 25 36
18 Nordland 10 000  274  445  785  117  113  153  166  108 68  107
19 Troms Romsa 8 016  233  368  738  121 66  154  179 84 59  101
20 Finnmark Finnmárku 4 111  132  188  353 75 60 79  137 33 29 43
Utlandet 79 498 3 236 9 130 18 744 1 979 2 095 4 029 2 909 1 686 1 301 1 955
  Til fylke
  11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms Romsa 20 Finnmark Finnmárku Utlandet
I alt 29 284 25 890 4 783 12 755 17 515 6 642 10 814 8 624 4 353 32 465
                     
01 Østfold  177  232 52  107  208 69  109  109 64 1 239
02 Akershus  341  564 91  325  605  139  325  277  123 3 611
03 Oslo  938 1 170  204  701  966  228  530  431  252 10 002
04 Hedmark  142  148 33 96  341 69  104 65 43  629
05 Oppland  135  196 69  138  295 67 79 56 49  535
06 Buskerud  207  311 67  109  226 59  129 75 53 1 172
07 Vestfold  182  323 44  107  213 81  111 90 69 1 132
08 Telemark  175  197 23 76  121 41 65 63 36  627
09 Aust-Agder  199  158 21 49 61 18 50 29 28  342
10 Vest-Agder  636  273 27 84  119 27 74 90 42  706
11 Rogaland 14 672 1 832  142  227  341 73  168  192 89 3 892
12 Hordaland 2 052 10 361  748  509  390 93  228  218  105 3 118
14 Sogn og Fjordane  201 1 032 1 390  222  109 24 35 32 13  523
15 Møre og Romsdal  237  618  181 4 934 1 008  179  139 73 58 1 073
16 Sør-Trøndelag  373  416 81  717 5 622 1 417  627  252  140 1 624
17 Nord-Trøndelag 95  143 21  140 1 332 2 199  264 78 60  305
18 Nordland  239  228 38  153  861  325 3 921  913  245  741
19 Troms Romsa  208  265 32  101  334 98  900 2 698  484  793
20 Finnmark Finnmárku  129  138 24 55  171 76  272  611 1 105  401
Utlandet 7 946 7 285 1 495 3 905 4 192 1 360 2 684 2 272 1 295 .

Standardtegn i tabeller