Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

8 Nettoinnflytting1 mellom landsdeler2. 2010
Landsdel I alt Landsdel
Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
Oslo og Akershus 1 512 -            
Hedmark og Oppland -161 -52 -          
Sør-Østlandet 2 293  844  139 -        
Agder og Rogaland 61 -308 98 -240 -      
Vestlandet -1 379 -596 -70 -512 -195 -    
Trøndelag -30 -502 62 24 -68  140 -  
Nord-Norge -2 296 -898 -120 -582 -248 -134 -314 -
1  Gjelder flyttegevinst/flyttetap for landsdelen i forspalten mot landsdelen i tabellhodet. Eksempel: Hedmark/Oppland hadde et flyttetap på 52 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo en flyttegevinst på 52 overfor Hedmark/Oppland. Vestlandet hadde et flyttetap på 596 overfor Akershus/Oslo, og omvendt hadde da Akershus/Oslo en flyttegevinst på 596 overfor Vestlandet. I alt hadde Akershus/Oslo et flyttegevinst på 1 512 overfor andre landsdeler.
2  Landsdeler: Akershus/ Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms Romsa og Finnmark Finnmárku).

Standardtegn i tabeller